Nieuws van de Zendingscommissie wijk 1 en 2

Najaarszendingscollecte: Bouwen aan vrede in Nigeria
De verhouding tussen christenen en moslims in Noord-Nigeria is gespannen. Door de terreur van Boko Haram zijn de conflicten en gewelddadigheden onderling nog meer toegenomen. De organisatie Justice Peace and Reconciliation Movement (JPRM), partner van Kerk in Actie, brengt mensen bij elkaar. In veel dorpen werken dorpsbewoners nu samen aan een betere toekomst. Christenen en moslims slaan bijvoorbeeld gezamenlijk een waterput of leggen een weg aan. Ook gaan ze in gesprek over vrede en gerechtigheid. Volwassenen kunnen bovendien dankzij JPRM leren lezen en schrijven of lid worden van een spaargroep. Dorpsbewoners ervaren daardoor saamhorigheid en vertrouwen in plaats van wantrouwen en vooroordelen. Helpt u mee om christenen en moslims samen te laten optrekken om hun situatie te verbeteren en in actie te komen tegen terreur?
Heel hartelijk bedankt!
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg, Wim van Tuijl.