Onderzoek jongeren en preken: Een preek die raakt!

Elke week een preek waarin je je herkent, waarnaar je blijft luisteren en waar je wat aan hebt! Wat kun je zelf doen om dit mogelijk te maken en wat kan de predikant doen? Daar ‘droomden’ we met een klein groepje jongeren, jeugdleiding en de twee dominees van op zondag 22 mei in de Handpalm. De ideeën die hieruit kwamen, zijn verrassend praktisch.
Uit de enquete op www.hervormdsliedrecht.nl/preken blijkt dat voor jongeren herkenning van hun eigen leven, een heldere structuur én toepasbaarheid het belangrijkst zijn om betrokken te blijven bij een preek. Over deze drie punten gingen we in gesprek in de handpalm. Niet alleen een predikant heeft verantwoordelijkheid dat een preek ‘landt’, als luisteraar ben je net zo nodig. De praktische tips die we met elkaar bedachten, zullen de basis vormen voor een concreet plan wat eind mei verder uitgedacht zal worden.
Zondag 29 april is de laatste zondag dat de enquête ingevuld kan worden via www.hervormdsliedrecht.nl/preken.
Heeft u vragen of suggesties rondom dit onderzoek van Nelleke Plomp in opdracht van JOP naar jongeren en preken, laat het weten via mail (n.plomp@jop.nl) of whatsapp (06 – 15 90 85 65)