Open Doors

Vorige week overleed Anne van der Bijl in de leeftijd van 94 jaar. Een heel bijzondere man die zich gedurende tientallen jaren voor vervolgde christenen heeft ingezet. Jarenlang smokkelde hij Bijbels naar Oost-Europa. Bijzondere contacten had hij in vele landen van de wereld. Hij is tot grote zegen geweest van zeer velen. Broeders en zusters zijn door hem bemoedigd. We gedenken zijn persoon en werk dan ook met grote dankbaarheid. We bidden zijn nabestaanden toe dat ze zich getroost mogen weten door Hem die Anne altijd kracht geschonken heeft. Hij mocht nu overgaan van de strijdende in de triomferende kerk.
Anne van der Bijl stond aan de wieg van wat nu ‘Open Doors’ heet. Een organisatie die veel betekenis heeft voor het Koninkrijk van God. Het is mooi dat vanuit onze gemeente dit doel wordt gesteund. Enkele jaren geleden ondersteunden we, ook de catechisanten van onze wijken, Arjan Versluis, onze voormalig organist. Dit jaar Nico Leerlooijer en Philip Passchier, die respectievelijk steun betuigd hebben aan vervolgde christenen in Irak en Noord-Korea. Gelukkig zijn ze beiden veilig teruggekeerd. Naar ik begreep mogen we een bijeenkomst tegemoet zien waar ze hun ervaringen met ons willen delen. Wekelijks bidden we in de zondagse diensten voor de vervolgden omwille van de Heer, maar door ontmoetingen als van Arjan, Philip en Nico krijgen ze een gezicht. Ik zie uit naar de meeting.