PCOB-middag

Op dinsdag 27 oktober 2015 is er een ledenmiddag van de PCOB. Zoals gebruikelijk in de Maranathakerk, Lijsterweg 2. De middag begint om 14.00 uur, de zaal is open vanaf 13.30 uur. Een medewerker van de KNRM, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, zal een presentatie geven over het werk van deze organisatie. Prachtig werk, dat bij velen van u ongetwijfeld al enigszins bekend is, maar het verdient om veel meer aandacht te krijgen. Wanneer u niet meer in de gelegenheid bent om de contactmiddagen te bezoeken ,omdat de reis te vermoeiend is, dan kunt u zich opgeven voor vervoer naar de Maranathakerk bij de heer R. van Kleef, telefoon 0184-417757.

Uiteraard zijn ook belangstellenden van harte welkom!