Pinksterzendingscollecte

Willem-Jan de Wit maakt het goed. Hij is namens de GZB docent Bijbelwetenschappen en systematische theologie aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo. Hij stoomt de studenten klaar voor hun roeping in het ambt. Hij was 1 maart jl. 12,5 jaar in dienst van de GZB. Gefeliciteerd Willem-Jan!  Zie voor meer informatie de website van Willem-Jan: www.wjdw.nl en stuur een berichtje of kaartje. Inmiddels worden alle colleges op het seminarie nu zoveel mogelijk online gegeven. Dit geldt ook voor de kerkdiensten in de meeste steden en grotere gemeenten. Bid voor wijsheid en kracht voor de leiding van de kerk en het seminarie bij alles wat er nu op hen afkomt. Bid vooral ook dat de genomen maatregelen hun uitwerking zullen hebben en het virus zich niet verder zal verspreiden in de dichtbevolkte samenleving.

De GZB werkt samen met de kerk in Egypte aan het verlangen van de lokale gemeenten om Gods liefde zichtbaar maken in de samenleving. Een echte uitdaging als kleine minderheid in een overwegend islamitisch land. De prioriteit hierbij ligt op het versterken van twaalf lokale gemeenten, met een focus op diaconaal en missionair werk en toerusting van jonge en/of toekomstige predikanten. Via de GZB is in 2019 ruim 150.000 euro besteed aan gemeentestichting, diaconaat en theologisch onderwijs in Egypte. De twaalf jonge gemeenten zijn verder gegroeid. Sommigen van hen stichtten op hun beurt weer nieuwe plaatsen van samenkomst. Op verschillende locaties is land aangekocht en sommige gemeenten begonnen aan een nieuw eigen kerkgebouw of uitbreiding van het bestaande gebouw. Anderen richtten zich op de verdere opbouw van de gemeente door middel van trainingen, kinderclubs, Bijbelstudies en diaconale projecten. Samen met Willem-Jan de Wit en het seminarie is er veel aandacht geweest voor trainingen en opleiding van (nieuwe) predikanten en andere leiders in de kerk. Naast het theologisch onderwijs volgen ze diverse projecten en vakken met een focus op diaconaat en missionaire presentie. Wat een bemoediging! Ook in 2020 wordt de ondersteuning voortgezet. Wij vragen uw gebed en steun voor het werk van Willem-Jan en ook voor verbreding van het werk in Egypte. Zoals u kunt lezen gaat dit door en werkt dit door op verschillende locaties en plaatsen. Het is mooi en goed om de verbinding te zien tussen  het zending- en het diaconale werk. Wij vragen uw gebed voor het werk in Egypte en uw offervaardigheid om de Pinksterzendingscollecte ruimhartig te gedenken voor dit werk in Gods Koninkrijk. Zo bouwen we daaraan mee en geven we onze mede verantwoordelijkheid vorm.

Alvast hartelijk dank daarvoor.