Stagiaire

Opnieuw mogen we een stagiaire in ons midden verwelkomen: Alise de Wilde.
Zij zal in het kader van haar opleiding een korte stage doen in onze gemeente. Tijdens
de laatste vergadering van de kleine kerkenraad heeft Alise een geheimhoudingsverklaring afgelegd. Zij stelt zichzelf voor met de volgende woorden:
‘Beste gemeenteleden, graag wil ik mij even voorstellen. Ik ben Alise de Wilde, 55 jaar, en
volg aan het Evangelisch college in Zwijndrecht een hbo-studie pastorale hulpverlening.
Een onderdeel van deze opleiding is het volgen van een stage. Hierin wordt gevraagd ervaring op te doen bij het voeren van pastorale gesprekken. Ik vind het fijn dat ik de gelegenheid krijg om met uw dominee, Johan Sparreboom, de komende tijd mee te lopen.
Ik hoop hier in de tweede week van juli mee te beginnen en de verwachting is dat dit tot
eind september zal duren. Wellicht tot ziens.

Met vriendelijke groet, Alise de Wilde.’