Stille tijd week

Ook dit jaar duurt het opening winterwerk geen weekend maar ruim een week!
In de week aansluitend op het openingsweekend willen we u/jou uitnodigen
om met elkaar als gemEENte stille tijd te houden! (Net als vorig jaar).
Tijdens het openingsweekend zal hierover nog de nodige informatie worden
uitgedeeld. Hieronder staat ook alvast wat u/jij moet weten:
Wat gaan we doen? Stille tijd houden als gemEENte. Een mooie manier om
de dag met elkaar te beginnen en de verbondenheid met elkaar te ervaren.
Samen stil worden voor God voordat de school-/werkdag begint.
Wanneer? Van maandag 23 t/m zaterdag 28 september 2013
Hoe laat? Van 07.00 – 07.20 uur en op zaterdag van 08.30-08.50 uur.
Een kwartier voor tijd schenken we koffie/thee.
Waar? In het dienstgebouw naast de Grote Kerk.
Waarover? Over het onderwerp van het startweekend “Leven met lef”.
De bijbelgedeelten sluiten aan bij de preek van 22 september.
Voor wie? Voor iedereen uit de gemeente, jong en oud!
Het is mooi om met elkaar een kort moment stil te zijn, een lied te zingen en
na te denken over een stukje uit de Bijbel.
Luisteren naar wat God tot ons wil zeggen en zoeken naar een concrete toepassing
voor de komende dag.
Er zijn verschillende gemeenteleden benaderd om tijdens deze bijeenkomsten
een korte eenvoudige bijdrage te leveren.
Op deze manier willen we zoveel mogelijk mensen erbij betrekken.
Komt u/kom jij ook een of meerdere dagen? Even een paar minuten aan het
begin van de dag vrij maken om stil te staan, om daarna fris en bemoedigd aan
het werk te gaan. Iedereen is van harte uitgenodigd!!!