Vakantie ds. en mw. Mink

Vanaf maandag 2 mei hebben ds. Mink en zijn vrouw Gisela veertien dagen vakantie. Willen jullie in voorkomende gevallen contact opnemen met jullie blokouderling of met de scriba van onze wijkkerkenraad, Heleen van der Vlist-de Bruijn? Zij zal ook de kopij voor de volgende nummers van ons Kerkblad verzorgen.
Een vriendelijke groet vanuit de pastorie aan de Batelier, ds. G.J. Mink.