[Wijk 3] Beroep Ds. Jongeneel

We zijn blij en dankbaar dat we een beroep kunnen gaan uitbrengen op ds. D. Jongeneel uit Katwijk aan Zee.

Afgelopen zondag is het voorgenomen beroep afgekondigd.

Het beroep is op maandag 23 mei ingegaan.

Ds. Jongeneel hoopt op zondag 29 mei a.s. te preken in de avonddienst. Op woensdagmiddag 1 juni volgt een nadere kennismaking met Hervormd Sliedrecht. Op maandag 13 juni a.s. zal dan uiterlijk de beslissing bekend worden.

Wij vragen uw gebed voor ds. Jongeneel en zijn gezin.

De Heer’ regeert, de hoogste Majesteit,
bekleed met sterkt’, omgord met heerlijkheid
bevestigt d’aard’ en houdt door Zijne hand
dat schoon gebouw (dus ook de Hervormde Gemeente Sliedrecht) onwankelbaar in stand.

Daar zijn verkondigers van de goede boodschap voor nodig. We bidden of Hij deze dienaar wil zenden.