[Wijk 3&4] Kerkdienstuitnodigingen

Na het uiteengaan van beide kerkenraden is in de vergadering van zowel wijk 3 als 4 gesproken over de uitnodiging van de kerkdienst per blok. Het moet voor gemeenteleden duidelijk zijn wanneer ze aan de beurt zijn. Daarom is het voornemen uitgesproken om eerder aan te geven welke blokken dat zijn. Met de kerstdagen ziet dat er als volgt uit:

  • Zondag 20 december 09.30 uur GK blok 4.2;
  • Zondag 20 december 18.00 uur MKĀ  blok 3.3;
  • Vrijdag 25 december 09.30 uur MK blok 4.3;
  • Vrijdag 25 december 18.00 uur GK blok 3.4;
  • Zondag 27 december 09.30 uur MK blok 4.4;
  • Zondag 27 december 18.00 uur GK jeugd;
  • Donderdag 31 december GK 19.30 uur nabestaanden overleden gemeenteleden;
  • Vrijdag 1 januari 10.00 uur GK blok 4.5;
  • Zondag 3 januari MK 09.30 uur reserve (geen plek, wel aangemeld);
  • Zondag 3 januari GK 18.00 uur blok 4.9.

De blokindeling vindt u in de Hervormde Wegwijzer en is nadrukkelijk onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen.

De betreffende blokouderling zal u zoveel mogelijk vooraf attenderen dat u aan de beurt bent.

Aanmeldingen verlopen per email.

Op het moment van schrijven leven we in onzekerheid door het toegenomen aantal besmettingen. Welke beslissingen zullen er worden genomen, ook als het gaat om aantallen tijdens kerkdiensten? Van harte hopen we dat het vanaf januari mogelijk zal zijn om ook middagdiensten te houden, zodat gemeenteleden eerder aan de beurt zijn om naar de kerk te gaan. Ook de diensten waarvoor jongeren worden uitgenodigd vragen de aandacht. Om alle diensten goed op elkaar af te stemmen (ook rekening houdend met bijzondere diensten) is een werkgroep actief. Deze werkgroep zal in nauw contact met de moderamina en de werkgroep kerk op anderhalve meter en in afstemming met betrokkenen (zoals de koster) inhoud geven aan de diensten.