Kerk en Corona update

Vanaf zondag 6 juni gelden voor de kerk in het kader van de corona de volgende versoepelingen.

Aantal bezoekers bij kerkdiensten:
Aantal bezoekers kunnen worden verhoogd naar 15%:

  • Grote Kerk: 135
  • Maranathakerk: 105

Het reserveringssysteem wordt hier voor aanstaande zondag al op aangepast.

Zingen tijdens de dienst:
Het laten zingen door 4 voorzangers wordt gehandhaafd. De mogelijkheid is er om aan het eind van de dienst door de gemeente twee coupletten gedempt te laten zingen.

Bij bijzondere diensten, als belijdenis, doop, intrede van een predikant, is het toegestaan een kort zegelied, eveneens gedempt te zingen. De kerkenraad en predikant kunnen dit zelf uitvoeren. De voorkeur wordt er aan gegeven hier terughoudend in te zijn. Beide genoemde aanpassingen zijn verwerkt in de protocollen van de twee kerkgebouwen.
Deze zijn gepubliceerd op de website van de HGS.

Jeugdwerk:
Het jeugdwerk voor 18+ kan worden uitgebreid. Samenkomst binnen met 30 bezoekers, buiten met 40 bezoekers. Het jeugdwerk kan dit zelf oppakken. Het seizoen is bijna voorbij, maar voor afsluiting van het seizoen biedt het wel mogelijkheden. Omdat we nog in het risiconiveau ‘ernstig’ verkeren blijft voorzichtigheid geboden,zoals 1,5 meter afstand, mondkapje etc. Het is beslist niet zo dat van alles weer kan, vriendelijk doch dringend wordt gevraagd op verantwoorde wijze te handelen. De protocollen zullen in de komende week worden aangepast.

Vergaderingen:
De regel blijft gehandhaafd om digitaal in plaats van fysiek te vergaderen. Als het echt nodig is fysiek te vergaderen biedt het huidige protocol mogelijkheden. Het is aan de kerkenraden om de afweging te blijven maken hoe vergaderd gaat worden.

Aantal ambtsdragers tijdens de dienst:
Het aantal ambtsdragers tijdens een kerkdienst kan van 2 naar 4 worden uitgebreid.