Bedroeven

En bedroef de Heilige Geest van God niet
Efeze 4: 30a

1. Wat is dat: de Heilige Geest bedroeven?
In het Grieks staat een werkwoord dat betekent: iemand pijn doen, iemand leed berokkenen, iemand diep kwetsen.
Paulus zegt in onze tekst, dat wij niet alleen bij andere mensen krassen op hun ziel kunnen zetten, maar dat wij ook God leed kunnen berokkenen en Hem pijn kunnen doen.

2. Wie bedroeven de Heilige Geest?
U denkt misschien, dat deze waarschuwing betrekking heeft op mensen die zich van God noch gebod iets aantrekken. Vergist u zich niet! Paulus richt zich in Efeze 4 niet tot ongelovige en onbekeerde mensen. Neen, hij doet juist een dringend appèl op gemeenteleden, op gelovigen, op de kinderen van God. De trouwe kern van de gemeente moet deze oproep ter harte nemen.

3. Hoe kunnen wij de Heilige Geest bedroeven?
Paulus noemt in Efeze 4 vijf concrete zonden waardoor wij de Heilige Geest kunnen bedroeven.
a. Wij bedroeven de Heilige Geest door te liegen (vers 25).
b. Wij bedroeven de Heilige Geest door boos te blijven (vers 26).
c. Wij bedroeven de Heilige Geest door de duivel een plaats te geven (vers 27) .
d. Wij bedroeven de Heilige Geest door te stelen (vers 28).
e. Wij bedroeven wij de Heilige Geest door onze tong te misbruiken (vers 29).

4. Wat zijn de gevolgen van het bedroeven van de  Heilige Geest?
Ik wil slechts twee gevolgen noemen.
a. Het bedroeven van de Heilige Geest heeft gevolgen voor ons geestelijke leven: de liefde tot Christus verkilt en de blijdschap van het geloof versteent, het getuigenis van het geloof verstilt en de zekerheid van het geloof verdwijnt.
b. Het bedroeven van de Heilige Geest kan gevolgen hebben voor onze gemeente: de eenheid verbrokkelt en de werfkracht verslapt.

5. Wat moeten wij doen als wij de Heilige Geest bedroefd hebben?
Paulus wijst ons op twee dingen.
a. Hij spoort ons aan om de toevlucht te nemen tot Christus, want alleen Zijn bloed reinigt ons van onze zonden.
b. Hij spoort ons aan om de toevlucht te nemen tot de Heilige Geest, want alleen door Zijn kracht kunnen wij weerstand bieden tegen deze zonde.

6. Troost
Weet u wat nu zo’n onuitsprekelijk groot wonder is? Dit: ook al bedroeven wij de Heilige Geest, nochtans neemt God de Heilige Geest niet van ons af. Onze tekst zegt: “Bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.” Dat is een bijzondere troost voor ons: God laat ons niet los, ook al rukken wij ons van Hem los. God laat ons niet vallen, ook al vallen wij in zonde.

H.J. van der Veen