Bluswater of blaasbalg?

Blust de Geest niet uit.
(1 Thessalonicensen 5: 19)

Blust de Geest niet uit…
Sinds Pinksteren brandt het vuur van de Heilige Geest in de kerk. En hopelijk brandt het vuur van geloof, hoop en liefde ook in uw en jouw hart.
Nu kunnen wij dat vuur van de Heilige Geest doven door er bluswater over te gieten, maar wij kunt dat vuur ook aan wakkeren door de blaasbalg te gebruiken.
Het is goed om met Pinksteren na te denken over de vraag: Wat doet de Heilige Geest in onze gemeente en in ons hart? Maar het is ook goed om de vraag eens om te draaien: En wat doen wij nu met de Heilige Geest?
De bijbel leert ons, dat wij de Heilige Geest kunnen bedroeven en verzoeken. Wij kunnen met Hem twisten en Hem weerstaan. En nog erger is: wij kunnen de Heilige Geest lasteren en vloeken.

De Heilige Geest werkt toch onweerstaanbaar?
U vraagt zichzelf af: maar wij kunnen de Heilige Geest toch niet tegenhouden? Laat ik een tweeledig antwoord geven:

1. Op de eerste Pinksterdag zien wij dat de Heilige Geest met kracht en macht vanuit de hemel naar de aarde komt. Hij maakt woning binnen de gemeente en in het harten van de gelovigen. Hij verwarmt de koudste kerk. Hij verlicht het donkerste hart. Hij maakt de doodste ziel levend. En daarbij gaat de Heilige Geest onwederstandelijk Zijn gang.

2. Wij zijn, als het gaat om de doorwerking van de Heilige Geest binnen de kerk en in ons hart, blijkbaar toch ook bij machte de Heilige Geest tegen te houden. Wij kunnen Zijn werk dwarsbomen en afbreken. En dat geldt in het bijzonder van de geestelijke gaven, die de Heilige Geest ons wil schenken.

Vergelijk het maar met de regen. God laat het op aarde regenen. Maar wij kunnen bijvoorbeeld een paraplu opzetten of een regenjas aantrekken. Dan regent het wel, maar wij worden niet nat! Welnu, zo laat God een stroom van zegen op onze gemeente en op ons hart neerdalen. Maar wij kunnen ons in geestelijk opzicht zo afschermen, dat wij kurkdroog blijven.

Hoe blussen wij de Geest uit?
Wij blussen de Geest uit door het Woord van God te minachten.
Elke dag, waarop wij de bijbel niet lezen, is een emmer bluswater.
Elke zondag, waarop wij niet naar de kerk gaan, is een emmer bluswater.
Wij blussen de Geest uit door een slordige levenswandel.
Elke euro, die wij zwart verdienen, is een euro bluswater.
Elke liter bier op zaterdagavond is een liter bluswater voor zondagmorgen.
En zijn er nog tientallen manieren om de Heilige Geest uit te blussen.

Toch niet uitgeblust!
Misschien maakt u zich wel grote zorgen over uw eigen geestelijke leven en over de geestelijke ontwikkeling in onze gemeente.
U zucht: zal de Heilige Geest dan helemaal uitgeblust worden?
Ik wijs u niet alleen op het bevel in 1 Thessalonicensen 5: 19, maar ook op de belofte in Matthéüs 12: 20. Daar lees ik de prachtige woorden, die trouwens ook in Jesaja 42: 3 voorkomen: “De rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen!” Ja, u leest het goed! God Zelf zorgt er voor dat het vuur van Heilige Geest niet wordt uitgeblust. En die belofte van God geeft moed voor vandaag en verwachting voor morgen.

Bluswater of blaasbalg.
Wij keren onze tekst om en leggen de woorden positief uit: Blaast het vuur van de Geest aan! Stookt het vuur van de Geest op! Leest het Woord van God! Gebruikt de sacramenten! Leeft oprecht met de Heere! Gebruikt de gaven die de Heere u gegeven heeft. Werkt mee aan de opbouw van de gemeente en aan de uitbreiding van Gods koninkrijk. En bovenal: bidt zonder ophouden: kom Heilige Geest. Steek de kerk maar in brand en zet mijn hart maar in vuur en vlam.
En als verhoring op ons gebed, zullen wij de vervulling van Gods belofte ontvangen: God zorgt ervoor dat de Heilige Geest niet wordt gedoofd!

Ds. H. J. van der Veen