Een heilig moeten       

Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. (Mattheüs 16: 21)

De evangelist Mattheüs vertelt ons dat de Heere Jezus Zijn lijden vier keer aankondigt en dat Hij evenzovele keren aan Zijn discipelen tekst en uitleg geeft. Blijkbaar hebben zij dat onderwijs nodig, want Jezus zegt heel nadrukkelijk tegen hen, dat Hij naar Jeruzalem moet gaan en dat Hij daar moet lijden.

De Heere Jezus gunt ons in deze tekst een blik achter de schermen.

Op de voorgrond horen wij van de twistgesprekken tussen Jezus en de Schriftgeleerden. Wij lezen van de schermutselingen met de Joodse leiders. Wij verbazen ons over de rechtsverkrachting van de kant van de Romeinse overheid. Wij schrikken van de vijandschap van de mensen. En onwillekeurig krijgen wij de indruk dat de Heere Jezus het slachtoffer van zinloos geweld is geworden.

Maar niets is minder waar. Op de achtergrond van het lijdensevangelie houdt God Zelf de touwtjes stevig in handen. Jezus moet van Godswege, van Hogerhand, lijden en sterven.

Een heilig moeten!

Waarom moet Jezus dan sterven aan het kruis op Golgotha?

Daar zijn ten minste drie redenen voor:

  1. Jezus moet lijden vanwege de belofte van God.

Dit is een historische reden. God heeft veertig eeuwen tevoren reeds in het paradijs de komst van de lijdende Knecht des Heeren aangekondigd. En die belofte moet nu worden vervuld: Ik zal vijandschap zetten…

  1. Jezus moet sterven aan het kruis vanwege mijn zonde.

Dit is een zwaarwegende reden. De Heere Jezus moet Zijn lichaam laten verbreken en Zijn bloed laten vergieten, want anders is er voor ons geen vergeving van onze zonde en geen verzoening voor onze schuld!

  1. Jezus moet sterven aan het kruis vanwege Gods besluit.

Dit is een goddelijke reden, want op de achtergrond van het lijdensevangelie ontdek ik het eeuwige raadsbesluit van God. In de stilte van de eeuwigheid is het besluit genomen, dat Christus naar de aarde moet gaan en op aarde moet lijden en sterven. In de hemelse rechtszaal is Hij reeds ter dood veroordeeld. En dat doodvonnis wordt nu op aarde voltrokken. God de Vader wil dat Zijn Zoon lijdt. God de Zoon wil Zelf dat Hij sterft. En God de Heilige Geest wil dat Christus de drinkbeker van het lijden tot op de bodem leegdrinkt!

 Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
O Liefde, die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar woudt lijden!

H.J. van der Veen