Koning over ons leven   

‘Zoek liever eerst zijn koninkrijk en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden.’ (Lucas 12: 31)

Soms kun je ergens naar op zoek zijn omdat je het bent kwijt geraakt. Maar het is ook mogelijk om naar iets te zoeken, dat je heel graag wilt hebben. Waar vind je nu ‘geluk’ of ‘liefde’? In welke winkel is dat te koop? En hoe en waar vind je Gods Koninkrijk? In de tekst zegt Jezus tegen zijn leerlingen dat ze eerst op zoek moeten gaan naar dit Koninkrijk.

Gods Koninkrijk is niet alleen het leven in het hiernamaals. Gods Koninkrijk is ook in deze wereld te vinden, op iedere plaats waar God Koning is. Gods Koninkrijk is het tegenovergesteld van ‘ons koninkrijkje’. In het voorgaande gedeelte heeft Jezus een gelijkenis verteld over een man, die alles voor zichzelf hield. Hij bouwde voorraadschuren en dacht alleen aan zichzelf. Die man had een eigen koninkrijkje gebouwd, waar hijzelf koning was.

Wat gebeurt er wanneer God Koning is over mijn leven? Dan zorgt Hij voor ons! Hij zorgt voor ons, zoals Hij ook voor de hele schepping zorgt. Kijk maar eens naar de vogels in de lucht. Zo roept Jezus ons met nadruk op om te kijken. Vogels zijn druk in de weer met eten en drinken en het zorgen voor jonge vogels, zoals we dat in het voorjaar goed kunnen zien. Maar ze maken zich geen zorgen over wat ze zullen eten en drinken. Ze zoeken eenvoudig op wat er is. Zo zorgt God ook voor de bloemen op het veld. Bloemen doen van alles om in leven te blijven: ze drinken water uit de grond en keren zich naar het zonlicht toe. Maar ze doen dat zonder bezorgd te piekeren over hoe het moet. God zorgt ervoor dat de bloem er prachtig uitziet.

Zoals God zorgt voor de vogels in de lucht en de bloemen op het veld, zó wil Hij ook voor ons zorgen, wanneer Hij Koning over ons leven is! Ons leven is zoveel meer dan wat we te eten hebben, welke kleding we hebben. We hoeven niet te piekeren! Want God schenkt ons iedere dag eten en drinken. Hij schenkt ons voldoende om onszelf mee te kleden. Hij schenkt ons mensen om ons heen, die aandacht geven. Hij weet immers dat we dat allemaal nodig hebben. Jezus zegt ons dat we ons niet bezorgd moeten maken of tobbend en piekerend onze weg moeten gaan.

Toch zijn er in deze wereld ook mensen die minder bedeeld zijn. Er zijn mensen die gebrek hebben aan de eerste levensbehoeften. Onze opdracht is het om gericht te zijn op anderen, die zoveel minder hebben en te delen van onze rijkdom. Daarom collecteren we voor armen, dichtbij en verder weg, want de Here God wil door middel van onze handen helpen.

Jezus leert zijn leerlingen en ons dat het belangrijkste is om ‘Gods Koninkrijk’ te zoeken, zijn aanwezigheid. Wanneer Hij onze Koning is, mogen we vertrouwen op zijn goede zorg over ons leven. Door gericht  te zijn op Gods Koninkrijk staan we niet langer zelf  in het middelpunt, met ons eigen verlangen om meer te hebben en meer te bezitten, maar komt Hij in het middelpunt te staan.

J.W. Sparreboom