Alle berichten van Ds. J.W. Sparreboom

Vertrouwen

‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.’ Psalm 91: 2 We leven in een verwarrende en spannende tijd. Het coronavirus waart rond en het is hoogst onzeker hoe de pandemie zich ontwikkelt. Ingrijpende maatregelen, die ook het kerkelijke leven troffen, waren al nodig en werden nog verder aangescherpt. In de tijd van … Lees verder Vertrouwen

Vasten

‘Wanneer jullie vasten (…)’ Matteüs 6: 16 Het is al lang geleden dat velen noodgedwongen ‘een boterham met tevredenheid’ moesten eten. Wanneer er geen beleg op brood is, is vasten de enige optie. Afgezien van arme Nederlanders, die soms gebruik moeten maken van de voedselbank, hoeft het merendeel van onze bevolking niet op deze manier … Lees verder Vasten

Kerstfeest in de zomer            

De vrouwen zeiden tegen Noömi: ’Geprezen zij de HEER, die jou vandaag iemand heeft gegeven die voor je zorgen zal. Moge zijn naam in Israël blijven voortbestaan!’ Ruth 4: 14 In de afgelopen tijd overdachten we de geschiedenis van Noömi. Wat een aangrijpende levensweg heeft zij meegemaakt! Gevlucht vanwege de honger in Israël kwam zij … Lees verder Kerstfeest in de zomer            

Uitstorting

‘Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten, en mijn zegen over je telgen.’ (Jesaja 44: 3) Een paar warme dagen vinden we meestal wel aangenaam, maar wanneer het een paar weken achter elkaar extreem warm weer is, geeft dat allerlei problemen. Voor … Lees verder Uitstorting