Alle berichten van Ds. J.W. Sparreboom

Uitstorting

‘Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten, en mijn zegen over je telgen.’ (Jesaja 44: 3) Een paar warme dagen vinden we meestal wel aangenaam, maar wanneer het een paar weken achter elkaar extreem warm weer is, geeft dat allerlei problemen. Voor … Lees verder Uitstorting

Dankdag

‘Wanneer u daar in overvloed leeft, dank de HEER, uw God, dan voor het goede land dat hij u gegeven heeft.’ (Deuteronomium 8: 10) Het land waarin we leven, behoort op dit moment tot de meest welvarende gebieden ter wereld. Waar het vroeger heel gewoon was om een boterham met tevredenheid te eten, kun je … Lees verder Dankdag

Offer

‘Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde dan dat van Kaïn.’ (Hebreeën 11: 4) In de tekst gaat het over een man die een offer brengt: Abel. Wanneer Adam en Eva uit het paradijs zijn verdreven om hun zonde, horen we dat Eva zwanger wordt en een kind krijgt. … Lees verder Offer

Gebedsverhoring

‘Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God.’ (Handelingen 12: 5) De eerste christengemeente krijgt te maken met forse tegenslagen. Eerst wordt Jakobus, één van de leiders van het eerste uur, onthoofd. Hoewel ze erop vertrouwen dat de Here God de wereldgeschiedenis leidt en hun leven … Lees verder Gebedsverhoring