Geesteswerk

. . . En de Geest van God zweefde over de wateren . . .
(Genesis 1:2b)

In vers 2 lees je iets opmerkelijks: ‘En de Geest van God zweefde over de wateren’. Je vraagt je misschien af: wat doet de Heilige Geest daar nu? Of gaat het misschien helemaal niet over de Heilige Geest? Er zijn Bijbelvertalingen die dit anders vertalen. Dan staat er niet: de ‘Geest van God’, maar de ‘wind van God’. Het woord dat wij met Geest vertalen, ‘ruach’, kan ook wind betekenen. De Groot Nieuws Bijbel vertaalt hier: de wind van God joeg over de wateren. Ik geloof dat dit geen goede vertaling is; het gaat hier echt om de Geest van God. We zien hier namelijk iets wat kenmerkend is voor de Heilige Geest. Hij draagt de schepping en draagt zorg voor Gods schepping. Dat vergeten wij wel eens. Bij de Heilige Geest denken wij al snel aan wedergeboorte, bekering, geloof – en dat zijn ook heel belangrijke taken van de Heilige Geest, maar Hij doet meer. Hij is degene die zorg draagt voor de schepping, zodat alles in stand blijft. Je leest dat ook in Psalm 104: ‘Zendt Gij Uw Geest uit, zo worden zij geschapen en Gij vernieuwt het gelaat van het aardrijk’ (30). Wanneer vernieuwt God het gelaat van het aardrijk? Als het lente wordt. Als alles weer gaat groeien en bloeien – dan is dat de zorg van de Heilige Geest! Zo is de Geest de levende Tegenwoordigheid van God in de schepping. Dat geldt niet minder in de herschepping. In wedergeboorte en vernieuwing is het de Geest die de kilte van dode harten wegneemt, nieuw leven schenkt en het leven van God tegenwoordig maakt in je leven.
De Geest ‘zweefde’ over de wateren. Wat moet je je voorstellen bij dat ‘zweven’? Er staat hier een woord wat je nog een keer in de boeken van Mozes tegenkomt. Het staat in Deuteronomium 32. Dan wordt het gebruikt voor een adelaar, die voor zijn jongen zorgt en ze beschermt. ‘Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitbreidt, ze neemt en draagt op zijn vlerken…(11)’. Dat is de gedachte die ook achter het ‘zweven’ in Genesis 1 zit. Zoals die arend zorgt en beschermt, zo beschermt en zorgt de Heilige Geest voor de schepping van God. Zou het zomaar zijn dat het symbool van de Geest een vogel is? De Geest zorgt vandaag – maar dat doet Hij al vanaf het begin! Daar zie je aan dat God heel persoonlijk bij de schepping betrokken is. Hij koestert als het ware de schepping. Hij bezielt de schepping en houdt deze bij elkaar. Als een vogel broedt Hij over de schepping, zodat ze niet uiteenvalt; maar bezield wordt met kracht en energie. Hij is de Geest van het leven! Als Hij er niet is, dan valt alles uit elkaar. Het is deze bezielende kracht van de Geest die ook in ons moet komen, om ons leven te veranderen en te vernieuwen. Daar zie je aan dat de God van de schepping ook de God van de herschepping is.

(ook verschenen in: J. Belder (red.), …en toch geloof ik!
Bijbels dagboek voor studerende jongeren, Heerenveen 2010)

M. Klaassen, V.D.M.