Gemeenteopbouw – n.a.v. Nehemia 3

Het is één lange lijst, dat derde hoofdstuk uit het boek Nehemia. Talloze namen worden er genoemd. Namen van verschillende mensen. Mensen van de stad en mensen van het platteland. Oversten en ondergeschikten. Al deze mensen zijn opbouwwerkers. De muren van de stad Jeruzalem moeten immers opgebouwd worden. Uit de puinhopen welteverstaan. Deze opbouw is dan ook niet zo maar opbouw. Het gaat hier om wederopbouw.

Reeds verlangen Uwe knechten
hare stenen op te rechten;
elk heeft deernis met haar gruis,
elk toont ijver voor Gods huis.

Het is één lange lijst, dit derde hoofdstuk uit het boek Nehemia. Toch zien we in dit Bijbelgedeelte meer dan een lange lijst. We zien in gedachten ook een lange rij. Het Bijbelgedeelte is als een video-opname. Iedereen die meewerkt aan de wederopbouw, komt in beeld. Mooi om te zien. Broederschap tot en met. Samen hetzelfde doel voor ogen: de opbouw van de muren van Jeruzalem. Een ieder gaat en staat in één rij met alle anderen.

Die lange rij is niet gevormd op eigen initiatief. De wederopbouw van de muren is immers Gods initiatief. Hij heeft die grote mensenmassa aan het werk gezet. Jeruzalem is immers Zijn stad. Ook al ligt ze in puin. God zal er wonen naar Zijn lust.

Deze lange lijst en deze lange rij zijn sprekend tot op de dag van vandaag. Zij vormen een sprekend voorbeeld van gemeenteopbouw.

Een diverse groep van mensen draagt bij aan de opbouw van de gemeente. Jongeren en ouderen. Mannen en vrouwen. Er is immers veel werk te doen. Velen dragen op zijn of op haar wijze een steentje bij.

Eigenlijk best mooi zo’n namenlijst. Het ene gemeentelid gaat en staat in één rij met alle anderen – net als toen in Jeruzalem. Niemand wordt overgeslagen; iedereen wordt genoemd. Allemaal bouwwerkers in Gods gemeente.

Er wordt in alle activiteiten als het ware een lange rij gevormd. Een rij van gemeenteleden die zich inzetten voor de dienst aan God. Met het grote doel voor ogen: de opbouw van de gemeente.

Het opbouwwerk in de gemeente is Gods initiatief. Hij heeft de gemeente immers geroepen uit de wereld en Hij wil dat Zijn gemeente gebouwd wordt in het allerheiligst geloof. Het initiatief komt bij God vandaan. Daarom zijn we in de christelijke gemeente aan elkaar gegeven. Ook in het werk in de gemeente.

Onze goede God zegene al het werk dat mag worden verricht in Zijn gemeente. Tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk en tot versterking van de onderlinge verbondenheid.

Het woord van Nehemia mag ons allemaal bemoedigen: De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen (Neh. 2: 20).

ds. L.W. den Boer