Gij zult Mij zoeken en vinden,

Gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart. (Jer. 29:13)

Een prachtige tekst voor de hele gemeente.
In heel zijn eenvoud, zo troostend.
Maar ook een pittige tekst.
Vooral voor mensen die God helemaal niet zoeken . . . of niet echt zoeken.

De profeet Jeremia leefde rond 600 voor Christus.
Hij heeft geen gemakkelijk leven gehad.
De woorden van de tekst zijn uit een brief die hij stuurt aan de ballingen in Babel.
Als zij het niet meer zien zitten en het vertrouwen in Gods Zegen helemaal verloren lijken te hebben, schrijft hij deze brief. Zij moeten en mogen vasthouden dat God gedachten van vrede koestert, ook voor henzelf. Het heden mag dan zwaar zijn, de toekomst is hoopvol.

Prachtige woorden, ook voor velen in onze gemeente die oprecht de handen vouwen en in de stilte hopen dat zij mensen van God mogen zijn.
Zij leven onder een inmense belofte, misschien wel een van de allermooiste: ‘gij zult Mij vinden’.
Als u bang bent dat God u vergeet: Hij denkt aan u.
Al leeft u temidden van grote problemen, of grote vragen: Hij denkt gedachten van vrede voor U. Als u er geen gat meer in ziet: Hij opent perspectieven in Zijn nabijheid.
Vraag maar naar Hem. Niet vluchtig en voorbijgaand, maar met uw hele hart: Hij laat Zich vinden.
Jezus heeft deze woorden overgenomen in het Nieuwe Testament: “Zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden” (Mt 7:7-8).

Prachtige woorden voor heel de gemeente.
Ook voor ons als voorgangers en ambtsdragers en vrijwilligers/sters.
Wij komen bij zulke mooie mensen die soms zo heel veel mee maken.
Dan ben ik ontroerd hoe zij soms blijven geloven en God zoeken en handen vouwen.
Als ik dan weer naar huis fiets, denk ik nog vaak na over zo’n gesprek, en ik zou wel alles heel willen maken voor hen.
Zo geeft God ook ons deze tekst: vrees niet, Ik zal voor hen zorgen. Ik zal hun God zijn. Jij hebt gezien dat ze Mij zochten. Ik zal er zijn. Zij zullen niet alleen zijn in welke ballingschap zij ook zitten.
Prachtige woorden voor ons allemaal.
Een hemelse God schrijft ons een hemelse brief:
Gij zult Mij zoeken . . . en vinden.

Ds A.H. Groen