Het goede!

Meditatie bij het nieuwe jaar.

Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef Gij over ons het licht van Uw aanschijn, o HEERE!
Psalm 4:7

Hoe kijken we aan tegen het jaar 2009? Veel vragen over de onzekere toekomst nemen we mee vanuit het oude jaar. Nieuwsberichten over kredietcrisis, recessie, werkloosheid of inflatie overspoelen ons elke dag. En dan noemen we nog niet de zorgen en moeiten van ziekte en handicap. De vraag

Wie zal ons het goede doen zien? betrekken we op deze manier direct op voorspoed, gezondheid en welvaart. Is dat wat we van het nieuwe jaar verwachten? Kijken we zo terug op het jaar dat achter ons ligt: we hadden overvloed, we waren gezond, we konden werken, dus het was een goed jaar? Dan bevinden we ons in het gezelschap van de ‘velen’, die vragen om het ‘goede’ te mogen zien: aards geluk en lichamelijk welzijn. Voor hen is de vraag ten diepste een wanhoopsvraag.
David doet in deze psalm echter wat anders. Hij richt zijn blik omhoog en hij roept zijn God aan. Van Hem is zijn verwachting. Het is goed als de HEERE nabij is. Als het licht van Zijn aangezicht in gunst tot ons is gewend. Aan het einde van het oude jaar hebben we het Kerstfeest gevierd. In de kribbe van Bethlehem verhief God het licht van Zijn aangezicht over ons. Jezus Christus kwam naar deze aarde om zondaren te redden uit de duisternis van de zonde. Hij is het Licht der wereld en een ieder die Hem volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Dat licht bestraalt de duistere, onzekere toekomst van het nieuwe jaar.
Als we dit gebed van David meebidden, leren we van Gods genade te leven. Dan zal Hij Zelf onze Leidsman wezen en zal Hij ons leren hoe we wandelen moeten. Als de HEERE het licht van Zijn aangezicht over ons verheft is dat het allerhoogste en het eeuwige goede.

J. de Jager