In de geest en de kracht van Elia

Lukas 1:15-17

De Adventstijd is aangebroken. Voor velen in deze wereld betekent dit o.a. veel kleine lichtjes, die de koude en donkere decemberdagen pogen te verlichten. Voor sommigen ook dagen van eenzaamheid vanwege gemis van een geliefde of een gevoel van verlatenheid omdat ze alleen achtergelaten zijn. Te midden van dit alles komt het Woord van God naar ons toe met een boodschapt van kracht en bekeren.
De rechtvaardige Zacharias heeft ervaren, zoals zijn naam al aangeeft, dat de Heere gedenkt. God gedenkt aan Zijn beloften. Zacharias hoort uit de mond van de engel dat God ook genadig is, want hij moet zijn zoon, als hij geboren is, de naam Johannes geven. En deze zoon zal groot zijn voor de Heere. Opvallend is dat dit ‘groot zijn voor de Heere’ samenvalt met het niet gebruiken van wijn en sterke drank. Heeft dat ons iets te zeggen in deze decembermaand van kerstgeschenken en kerstdiners?
Het tweede wat daar blijkbaar direct mee samenhangt is dat deze Johannes vervuld zal worden met de Heilige Geest. Het staat in één zin samen met het sobere leven van geen wijn en geen sterke drank. Maar het mooiste komt nog. Deze Johannes zal zodanig sterk vervuld worden met de Heilige Geest , dat door zijn prediking velen van de Israëlieten tot de Heere, hun God bekeerd zullen worden. Velen, dus niet weinigen zullen zich bekeren. Niet meer met hun rug naar God toe gekeerd, maar hun verzondigde leven in Gods handen leggen en zich naar Hem toewenden. En dit alles op een zodanige manier dat dit optreden van Johannes heel sterk zal lijken op dit van de bekende profeet Elia.
Wie herinnert zich niet het krachtige optreden van Elia tegen Achab en de Baälpriesters 1 Koningen 18. Zo zal Johannes ook moedig en krachtig optreden en geen blad voor zijn mond nemen, ook al betekent dat gevaar voor eigen leven.
In de geestelijk donkere tijd zal de prediking van Johannes een eerste schijnsel zijn van het nieuwe licht wat straks nog heerlijker zal doorbreken. Want in dit steeds sterker wordende licht zal Johannes heenwijzen, met uitgestoken vinger naar Degene die na hem komt. Het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Het is niet minder dan Gods eigen Zoon, welke Johannes mag aanwijzen. En al degenen die in deze donkere en duistere dagen en in de schaduw van de dood zich bevinden, mogen deze boodschap horen. Er gaat wat veranderen. Heeft u last van uw zonde? En is die zonde u tot schuld geworden? Er komt Iemand die kennis zal brengen omtrent zaligheid en vergeving van zonden. Iemand die wil redden, genezen en onze voeten wil richten op het pad van de vrede.
Met de komt van Johannes breekt het eerstel licht door. Nu nog in beginsel. Straks volkomen en helder. Zien wij verwachtingsvol uit naar dat Licht? De naam van Johannes geeft het diepste geheim aan. “God is genadig!”

W. de Munck