In de leeuwenkuil

Uw God zal u verlossen  (Daniël 6: 17)
Ik weet niet hoe u zich die leeuwenkuil voorstelt. Het is waarschijnlijk een ondergronds waterreservaat, met een apart hok voor de leeuwen. Via een deksel in het dak kun je in de leeuwenkuil geworpen worden. Hoe het ook zij, één ding is zeker: je komt er niet levend uit…
Vandaar dat in Jeremia 14 de leeuwenkuil vergeleken wordt met de hel. Bent u wel eens in een leeuwenkuil geworpen? Neen, niet in een leeuwenkuil, zoals je die in Blijdorp of Artis
ziet, maar eentje waar de mensen je van alle kanten aanvallen, waar ze je met  vernietigende blikken aankijken, waar ze je met hun scherpe woorden pijn doen.
Ja, mensen kunnen net brullende en verscheurende leeuwen zijn. Weet u wie ook in de leeuwenkuil geweest is? De Heere Jezus Christus. Golgotha is voor Hem net een leeuwenkuil. Daar vallen mensen met opengesperde opengesperde monden Hem aan
en proberen ze Hem te verscheuren.
En het graf van Jozef van Arimathéa is voor de Heere Jezus een leeuwenkuil: daar bespringt het monster van de dood Hem en daar wordt Hij door de klauwen van de satan verscheurd. Vlak voordat het deksel op de leeuwenkuil geschoven wordt, zegt koning Darius tegen Daniël: “Uw God, Die u voortdurend vereert – Híj zal u verlossen.”
Daniël heeft dat aan den lijve ervaren. Hoor maar wat hij zegt: “Mijn God heeft Zijn engel gezonden en Hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten.” Deze geschiedenis is voor ons een bemoediging.  Als de schaduw van de dood over ons leven valt, als de duivel ons belaagt en het graf ons verschrikt, als onze zonde ons benauwt en de schuld ons naar de keel grijpt… Is er dan nog hoop voor ons? Is er dan nog verwachting voor ons? Is er dan nog uitkomst? Ja zeker! Koning Darius zegt tegen ons: “Uw God zal u verlossen!”
Deze geschiedenis is eigenlijk een Paasverhaal.
– Zoals Daniël de nacht doorbrengt in die donkere leeuwenkuil, zo heeft de Heere Jezus drie dagen en drie nachten doorgebracht in het donkere graf van Jozef van Arimathéa.
– Zoals een steen op de opening van de leeuwenkuil wordt gelegd en daarna verzegeld, zo wordt een steen gerold voor de opening van het graf van Jozef van Arimathéa en eveneens verzegeld.
– Zoals koning Darius ‘s morgens vroeg op weg gaat naar de leeuwenkuil, zo gaan de vrouwen vroeg in de morgen op weg naar het graf.
– En zoals bij het aanbreken van de nieuwe dag het bevrijdende woord uit de mond van Daniël klinkt: “mijn God heeft mij gered!”, zo klinkt op de morgen van Pasen het bevrijdende evangelie:

Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan
Een leven door Zijn dood bereidt,
een leven tot in eeuwigheid.