Koren

‘Toen Jakob hoorde dat er koren in Egypte was, zei Jakob tegen zijn zonen: Waarom kijkt u elkaar aan? Verder zei hij: Zie, ik heb gehoord dat er koren in Egypte is; trek erheen en koop koren voor ons, zodat wij in leven blijven en niet sterven.’Genesis

De zonen van Jakob lopen rond met een verzwegen schuld. Eertijds hadden ze hun broer Jozef als slaaf verkocht. Bovendien hadden ze hun vader in de waan gelaten, dat Jozef door een wild dier was verscheurd. Nu breekt het moment aan, dat de leugen wordt achterhaald door de waaheid.
De omstandigheden dwingen hen er toe om naar Egypte te gaan en de schrik slaat hen om het hart. Ze moeten naar het land waarheen ze die ‘meesterdromer’ hadden verkocht. Het geweten begint te spreken en ze kijken elkaar aan met schuldbewuste (?) ogen.
‘Waarom kijkt u elkaar aan?’ Argeloos en enigszins bevreemd over hun wijze van doen stelt de oude Jakob zijn vraag. De bejaarde vader weet van niets, maar wat hem wel duidelijk is stelt hij aan de orde. Hij heeft gehoord dat er in Egypte koren is te verkrijgen. Dat is precies wat ze nodig hebben en hij maant zijn zonen aan om de reis naar Egypte te ondernemen….’opdat wij leven en niet sterven’. De broers hebben daar helemaal geen zin in, maar het zal wel moeten. Niets doen betekent de dood, want zonder koren kan een mens niet leven.

Loopt u misschien ook rond met een verzwegen schuld? Dan zou het wel eens kunnen, dat God u in omstandigheden brengt waarin u kleur zal moeten bekennen. De zonen van Jakob zullen dat ook ervaren. Door veel beproevingen heen ontvangen ze dan uiteindelijk veel meer dan ze ooit hadden verwacht. Ze ontmoeten Jozef en delen in zijn eer.
Laat ons tot Christus gaan! Laat ons schuld belijden! De Koning deelt uit het Brood des levens.
Koop zonder prijs koren uit de hemelse voorraadschuren…..opdat wij leven en niet sterven!

Ds. G.C. de Jong