Op zoek naar rust

Gedachten bij het nieuwe jaar.
Laat ons dan ons benaarstigen, om in die rust in te gaan.
(Hebreën 4: 11a)

Soms zie je op de voorgevel van een huis een bordje, waarop met prachtige letters staat geschreven: Repos Ailleurs! De rust is elders! De eigenaar van dat huis wil daarmee aangeven dat wij met al ons jakkeren en jagen, hollen en draven nooit bij de echte rust uitkomen. Want de ware rust is elders! Onze tijd zit boordevol onrust. De wereld gunt ons geen rust, de zonde laat ons niet met rust, de duivel biedt ons geen rustig bestaan aan en ons hart is bovendien een onrustig ding. Ook in 2011 zullen wij opgejaagd worden door de onruststokers van deze tijd. Want wij zijn allemaal druk, druk en nog eens druk… En daarom moeten wij op de drempel van het nieuwe jaar maar even flink op de rem trappen. Onze tekst spoort ons met kracht aan om de echte rust te zoeken en om in te gaan in de hemelse rust.
In Hebreeën 4 wordt verschillende keren over rust gesproken. Allereerst worden wij herinnerd aan de schepping. Nadat de Heere in zes dagen de hemel en de aarde heeft geschapen, rust Hij op de zevende dag.
Vervolgens wordt de intocht in het land Kanaän genoemd. Nadat het volk Israël 400 jaar in Egypte slavenwerk heeft verricht en nadat het volk 40 jaar in de woestijn heeft gezworven, krijgt het eindelijk rust in het beloofde land Kanaän. En tenslotte lees ik die prachtige tekst: “Er blijft dan een rust over voor het volk van God.” Die woorden hebben betrekking op iedere gelovige, die de pelgrimsreis door de woestijn van dit leven heeft afgelegd. Na een moeite vol leven en na gedane arbeid, mag hij ingaan in de eeuwige rust! Want bij de wederkomst van Christus gaat Gods belofte in vervulling: eindelijk thuis in de eeuwige rust!
In de Statenvertaling staat een moeilijk woord: benaarstigen. Je kunt dat woord vertalen met: haast maken! Laten wij haast maken en op zoek gaan naar de echte rust! De Herziene Statenvertaling zegt: “Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan.” Die woorden bevatten een krachtig appel: op u als vader of moeder, op jullie als jongen of meisje, op ons als ambtsdrager of gemeentelid. Laten wij dit nieuwe jaar 2011 dicht bij het Woord van God, dicht bij de geboden van de Heere en dicht bij de Heere Jezus leven! Want alleen bij Hem zullen wij rust vinden. Augustinus zei het al: “Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt bij U, o God!”
De dichter van Gezang 179 heeft onze tekst zo verwoord:

Rust mijn ziel, uw God is Koning,
heel de wereld Zijn gebied.
Alles wisselt op Zijn wenken,
maar Hij zelf verandert niet.

Rust mijn ziel, uw God is Koning!
Wees tevreden met uw lot!
Zie, hoe alles hier verandert,
en verlang alleen naar God.

Ds. H. J. van der Veen