Thermometer of thermostaat.

Ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer (…) Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus Die mij kracht geeft (Filip. 4: 11b, 13).

Wat maak je op het moment mee? Dat kan veel zijn. Ook de apostel Paulus heeft veel meegemaakt. Hij zit op het moment in de gevangenis te Rome. Ga je dan zeggen: alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft? Ik kan alle situaties aan? Dat klinkt nogal overmoedig. Het gerechtelijk proces tegen Paulus is in een vergevorderd stadium (1: 20b, 21). De gemeente van Filippi leeft en lijdt met hem mee. Meeleven met elkaar betekent veel (4: 14).

De gemeente heeft Paulus in de gevangenis één en ander voor zijn onderhoud gestuurd. Dat was niet zomaar. Je was als gevangene afhankelijk van hulp van buiten de gevangenis. Paulus is er dankbaar voor. Toch, hij heeft niets te kort. Hij heeft geleerd genoeg te hebben, tevreden te zijn. Wat voor omstandigheden zich ook aandienen (4: 11b). Hoe kan hij dit zeggen? Hij lijkt wel van een andere planeet.

Een beeld. Je kunt lijken op een thermometer of op een thermostaat. Een thermometer gaat op een neer met de temperatuur in een ruimte. Wij kunnen op en neer gaan door wat we meemaken. Een thermostaat is constant. Die is op een bepaalde temperatuur afgesteld. Wat als je leven daarop lijkt? Dan zetten dingen die gebeuren het leven niet op z’n kop. Ze halen je niet onderuit. Al raken ze diep en schokken ze. Het leven van Paulus kun je vergelijken met een thermostaat. Er zit namelijk een geheim in zijn leven. Christus is dat geheim, Christus die Zijn leven voor hem gegeven heeft. Christus is zijn verlossing! Daar leeft hij van en teert hij op. Dit evangelie mag hij doorgeven. Dit maakt ten diepste alles anders. Ook wanneer hij in de gevangenis verlaten is door velen. Dit wil de Heilige Geest ons op het netvlies zetten en in het hart brengen. Christus ging de allerdiepste weg tot ons behoud. Om ons met alles wat wij niet dragen kunnen, te dragen. Laten we met gevouwen handen naar Hem opzien. Er is namelijk niemand zo diep met ons bewogen als Jezus. De apostel is een mens als wij. Hij moest het leren om zich niet door de omstandigheden te laten leiden, maar te leren vertrouwen op Christus alleen. Op Christus die doorhelpt en uitkomst geeft. Paulus zegt er nadrukkelijk bij dat hij dit geleerd heeft (4: 11b). Hij heeft voortdurend moeten oefenen en is nu getraind. Hij heeft geleerd, ervaren, dat je het met Christus wagen kunt.

Daarom zegt en zingt hij: Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft (4: 13). Nee, geen enkel recht hierop. Maar dit woord is gebouwd op Christus, op Zijn kruis en opstanding. Daarom mag en zal het waar en zeker zijn. Paulus zegt het voor. De Geest leert het meezeggen.

S.J. Verheij