Uit de diepte

Psalm 130

Deze psalm is één van de zogenaamde Bedevaartsliederen. De liederen van de opgang. De opgang naar Jeruzalem. Daar stond de tempel. Bevestiging van Gods aanwezigheid temidden van Zijn volk. Zo was je onderweg naar God zelf.
de pelgrims, die je vaak in Israël , zongen deze liederen, op vaste plekken, in het land. Dat was zo in de traditie gegroeid.

Misschien mogen we Pslam 130 daarom ook wel eerst gewoon letterlijk zien: zingen in de diepte van Jericho. Op deze plek begon de steiljke weg naar Jeruzalem. Jericho ligt bijna 300 meter onder en Jeruzalem ongeveer 800 meter boven zeeniveau.

Tussen al die pelgrims is ook onze Heiland gegaan. Als kind al, maar vooral ook later, met Zijn discipelen. Ook de laatste keer, voor Zijn sterven. Als we de woorden dan nog eens tot ons door laten dringen, gaan ze veel meer spreken: “Israël hope op de Here, bij Hem is veel verlossing; Hij zelf zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.”. Ook Jezus ging op naar Jeruzalem… op weg naar Golgotha, die laatste keer.

De pelgrims zijn nu, die geestelijk, ook onderweg zijn naar Jeruzalem, mogen weten dat Hij meegaat. Misschien zegt u: “Ik zou graag willen, maar ik zie er zo weinig van. Anderen hebben het er over dat zij opgaan en God ervaren in hun leven, maar ik zie zo weinig.”. Als u daar op lijkt, neem ik u mee het Evangelie in: naar Marcus 10:46-52. Want in de diepte van Jericho zit een blinde bedelaar: Bartimeus.

Dieper kan niet, blind zijn, bedelen, in Jericho… Hij hoort (want dat kan hij wel) dat Jezus van Nazareth voorbij gaat. Maar Bartimeus gelooft dat Jezus van Nazareth de Messias is en hij roept tot Hem. Anders dan de schare. Hij roept: “Jezus… Zoon van David, heb medelijden met mij.”.
En Jezus stopt, Hij laat geen bidder staan. Jezus opent de ogen van deze mens en hij kan zien. En dan lezen we: “En hij (Bartimeus) volgde Jezus op de weg.”. Dat is de weg naar Jeruzalem. De weg die eindigt op Golgotha. Wat zal Bartimeus gekeken hebben. Later zal hij het ingezien hebben.

Psalm 130 is vooral ook geestelijk. Uit de diepte van een mensenleven. Maar in de diepte mogen wij bidden en ervaren dat wij niet alleen zijn. Wie in de diepte bidt, is een pelgrim. Die is niet alleen. Miljoenen medepelgrims om u heen, maar bovenal de Heiland zelf! Geloven is niet alles kunnen. Geloven is naar Hem toe gaan.

Ds. A.H. Groen