Weer naar school

Leer mij Uw inzettingen
Voor kinderen en ouders – Psalm 119

In Psalm 119 staat wel zeven keer te lezen: Leer mij Uw inzettingen.
Dat wil zeggen: Leer mij van U, Heere, wat U van ons verlangt. Leer mij wat u wilt dat wij doen zullen.
En dat kun je weer samenvatten in de woorden: Leert U mij, U te volgen. Opdat we komen waar we wezen moeten.
De goede weg is uiteindelijk alleen maar te vinden en te gaan, als we volgen geleerd hebben. Let wel: als we geleerd hebben de Heere te volgen.
Vandaar: Heere, leer mij.

Je zit nu al weer een paar dagen op school. De vakantie is voorbij. Je hebt er hoop ik van genoten, thuis of aan het strand, in de bossen of zelfs in de bergen… Maar nu is het weer voorbij. Nu ga je weer naar school. En naar school ga je om te leren… Rekenen, lezen, taal en wat al niet meer.
Maar eerst begint de schooldag met zingen en gebed. De juf, de meester vertelt een verhaal uit de Bijbel… Iedere dag begint ermee.

Wat zou daar nu de bedoeling van zijn?
Toch dat je de Heere leert kennen en volgen!
De Heere wil dat zo graag, dat Hij er alles aan gedaan heeft om jou van Hem te laten weten.
Vader en moeder, de meester en de juf, de leidinggevenden op de club, de dominee… allemaal mensen die je vertellen van de Heere Jezus.
En zo mogen wij Hem leren kennen.
En weet je, dat de Heere in Zijn Woord ook beloofd heeft, dat je Hem mag leren kennen. Dat je een schaap van Zijn kudde mag zijn. Hij wil het je leren om Hem te volgen, door steeds weer naar Zijn stem te luisteren.
En Hem volgen, dat betekent ook: doen wat Hij zegt. Dat moeten we steeds weer leren. En dat is soms best wel moeilijk, want eigenlijk denk ik zo vaak dat ik het alleen wel kan. Jij niet?
De dichter van Psalm 119 wist dat ook en daarom vraagt hij steeds weer: Heere, leer mij.
En weet je? Als je dat aan de Heere vraagt, doet Hij dat ook.
Je moeder zegt misschien wel eens: die vragen, worden overgeslagen. Maar de Heere zegt dat nooit.
Hij wil je juist leren wat het allerbelangrijkste is. Dat is Hem kennen. Weten dat de Heere Jezus alles voor jou over had. Dat Hij jou zo echt gelukkig wil maken. Dat Hij je wil voorgaan en je Hem mag volgen. Zo leer je steeds meer de goede weg te gaan.

Ouders en oudere gemeenteleden. Onze kinderen gaan weer naar school. Wat is dat belangrijk. Zo mogen ze worden voorbereid op hun taak later in de maatschappij.
Beseffen we ook het voorrecht dat onze kinderen christelijk onderwijs mogen ontvangen.
Hen wordt verteld van de schepping en niet van de oerknal. Ze horen dat de Heere hen geschapen heeft en dat ze niet per ongeluk of bij toeval zijn geboren. Ze mogen vooral ook horen van de komst van de Zaligmaker van zondaren die ook hen als Zijn kinderen wil aannemen.
Beseffen we wel, dat dit een grote genade van God is. Laten we hen, die onze kinderen dagelijks aan hun zorgen toevertrouwd krijgen, omringen met onze gebeden.
De Heere geeft deze dingen nog. Met welke bedoeling?
Dat wij en onze kinderen de Heere leren kennen en Hem leren volgen om Hem zo te leren danken voor Zijn zorg, trouw en genade!

Ds. J. de Jong