Wij zijn de Koning te rijk!

Maandag 27 april 2015 hebben wij Koningsdag gevierd. Koning Willem Alexander, koningin Maxima en hun drie dochters bezochten Dordrecht. En ook Sliedrecht, als onderdeel van de Drechtsteden, was daar present. In Sliedrecht zelf vormden, wat mij betreft, de aubade voor het oude gemeentehuis en het Oranjeconcert in de Grote Kerk de hoogtepunten van deze dag. Ter voorbereiding op deze dag heb ik de folder ‘Koningsdag 2015, Programma Sliedrecht’ bestudeerd. Mijn oog viel op één letter! Onze burgemeester schreef een column onder het kopje ‘Wij zijn de Koning te rijk!’ Toen ik dat las, dacht ik aanvankelijk: dat is zeker een typefoutje?! Kan gebeuren. Toch liet de vraag mij niet los. De vraag kwam boven, waarom de burgemeester het woord Koning nu met een hoofdletter schrijft? Ik heb direct het hele stukje gelezen. Maar de woorden die onder dit opschrift stonden, brachten mij niet verder. Integendeel, die woorden gingen uitsluitend over het aardse koningshuis….Na verloop van tijd realiseerde ik mij dat de burgemeester en zijn gezin tot de trouwe kerkgangers van Sliedrecht behoren. En de volgende gedachte kwam bij mij boven: zou de burgemeester misschien een statement willen maken of een getuigenis willen afleggen en dat hij doelbewust Koning met een hoofdletter heeft geschreven. Wij zijn de Koning te rijk! De Bijbel is op dit punt glashelder. De Koning is niemand minder dan onze Heere Jezus Christus. Met Kerst wordt over Hem gezegd: Hij is de geboren Koning! Zijn wieg staat in Bethlehem en Hij is de Zoon van koning David en de Zoon van God. Op Goede Vrijdag wordt van Hem gezegd: Hij is de gekruisigde Koning. Zijn ‘sterfbed’ is het ruw houten kruis. En boven Zijn hoofd hangt dit opschrift: Dit is de Koning van de Joden! Op Pasen wordt van Hem gezegd: Hij is de opgestane Koning. Zijn lege graf is het overtuigende bewijs van Zijn overwinning over zonde, duivel, dood en hel. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Op Hemelvaart wordt van Hem gezegd: Hij is de gekroonde Koning. Hij zit op Zijn troon en Hij draagt Zijn kroon. Hij regeert en Hij houdt de wereld in Zijn machtige hand. Op Pinksteren wordt van Hem gezegd: Hij is de beleden Koning. Hij neemt intocht in het hart van zondaren en Hij vestigt daar Zijn gezegende heerschappij.
En op de Dag van Zijn Wederkomst wordt van Hem gezegd: Hij is de eeuwige Koning. Nadat Hij al Zijn vijanden als een voetbank onder Zijn voeten heeft gelegd, zal Hij regeren over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. Ja, laat de kinderen het lied van Elly en Rikkert maar zingen: Jezus, Hij is Koning, Koning in eeuwigheid.
Want in Hem zijn wij de Koning te rijk!

H.J. van der Veen