Word vervuld met de Geest

Efeze 5 vers 18

Het pinksterfeest ligt achter ons, het feest van de Geest. Maar is de Geest met ons meegegaan of is Hij ook achtergebleven? Dat gevaar is er immers. Paulus, die bovenstaand bevel geeft aan de Efeziërs, weet best dat de Heilige Geest de gelovigen gegeven is (Joh. 7: 38 en 39), maar hij weet ook dat gelovigen slordig kunnen zijn en zegt daarom ook: “Bedroef de Heilige Geest niet”. We kunnen ons weer zo laten inpakken door de drukte van alle dag, dat we Hem als het ware naar de marge van ons leven schuiven.

Paulus beseft maar al te goed dat een dagelijkse vernieuwing nodig is, een dagelijkse vervulling met de Heilige Geest. Hij schrijft in Efeze 5: 18: “En word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld van de Geest”. Waarschijnlijk schreef Paulus zijn waarschuwing tegen het overmatig gebruik van wijn met het oog op de godsdienstige feesten van de heidenen waarin mensen in geestvervoering wilden komen om zo één met hun godheid te worden. Om dat te stimuleren werd er overvloedig wijn gebruikt. Het is aan te nemen dat veel christenen voor hun bekering aan die feesten hadden meegedaan. Trok dit nog steeds? “Ga die weg niet op, maar word vervuld met de Geest,” zegt de apostel dan.

Wat doen wij nu met zo’n tekst? Is vervuld worden met de Geest iets waar wij zelf invloed op kunnen uitoefenen? Dat is toch iets dat God doet? Paulus beseft natuurlijk wel degelijk dat zo’n bevel zinloos zou zijn als wij er niets mee konden beginnen. Hoe kunnen we hier dan gehoor aan geven? Door een voortdurend gebed om de Geest (Luk. 11: 13) en door een voortdurende omgang met de Schrift. Als we onze tekst Efeze 5: 18 en 19 leggen naast Kol. 3: 16 dan lezen we daar bijna precies hetzelfde. Alleen in plaats van “Word vervuld met de Geest” staat daar “Het Woord van Christus wone rijkelijk in u.” Prof. F. van Deursen schrijft hierover: “Vol zijn van de Geestwil zeggen:vol zijn van de Schrift. De Schrift is immers de stem van de Geest. Word vervuld met de Geest is dus feitelijk: wees vol van Jezus, want de Heilige Geest is de Geest van Jezus.”

Dus toch: lees je bijbel, bid elke dag… opdat je vol zult zijn van de heilige Geest en opdat je groeien mag! Dát blijft niet verborgen, want als je de rest van de Efezebrief leest zie je dat gelovigen herkenbaar zijn aan hun huwelijk, hun gezinnen, hun arbeidsverhoudingen en hun wapenrusting, maar als eerste kenmerk worden hun lof- en dankliederen genoemd.

Zijn wij herkenbaar?

R.G. Westerduin