Kerk zijn op 1,5m afstand

De afgelopen 6 weken heeft de werkgroep Kerk zijn op anderhalve meter afstand u stap voor stap geïnformeerd over de totstandkoming en de inhoud van het gebruiksplan. Hierin staat hoe wij in de Hervormde Gemeente Sliedrecht de diensten en activiteiten in de kerkgebouwen en overige gebouwen vormgeven.

De gebruiksplannen zijn nu helemaal compleet en afgerond.

De meest actuele versie kunt u altijd vinden op de website. Tevens vindt u daar de link naar het reserveringssysteem.

Evalueren en bijstellen

Ondertussen hebben er meerdere kerkdiensten plaatsgevonden. Eerst met 30 personen en afgelopen zondag ook diensten met 100 personen. We zijn blij en dankbaar dat deze diensten goed zijn verlopen en dat we als gemeente de draad van de kerkgang weer kunnen oppakken. Het is mooi om te zien hoe velen hieraan een bijdrage leveren: de co├Ârdinatoren, het beamerteam, het nazorgteam, de voorzangers, beheerders van het reserveringssysteem, de kosters, de organisten, et cetera. De werkgroep blijft voorlopig nog in functie om het gebruiksplan te blijven evalueren en bij te stellen en waar nodig ook in te spelen op de actualiteit.

Activiteiten en bezoekwerk

In de gebruiksplannen is ondertussen opgenomen op welke manier overige activiteiten weer kunnen plaatsvinden.

Per doelgroep en locatie is een protocol opgesteld. Aan de hand hiervan kunnen de activiteiten naast de kerkdiensten worden voorbereid. Voor het bezoekwerk zijn richtlijnen geformuleerd, zodat dit ook doorgang kan vinden. Deze onderdelen van het gemeente-zijn kunnen nu worden opgepakt.

Als werkgroep wensen we ons als gemeente gezegende diensten en activiteiten toe. Dat alles mag bijdragen aan het verheerlijken van God en het verspreiden van het evangelie.