De vrouw van Pilatus

Mattheüs 27: 19

Vorige week stond in het teken van de verkiezingen voor de gemeenteraden. Nederland loopt niet massaal warm voor het kiezen van zijn vertegenwoordigers. Bij deze en andere verkiezingen kun je misschien nog wegblijven, maar op het ‘cruciale’ moment ontkomt niemand aan het maken van een keuze.
In het verhaal van onze tekst staan we midden in de lijdensgeschiedenis van Jezus. Hij is door de leden van het Sanhedrin meegesleept naar Pilatus. Van hem willen ze een veroordeling los krijgen, een oordeel tot de doodstraf zodat ze Jezus nog dezelfde dag kunnen (laten) ombrengen. Jezus was al wel door de Joodse Raad veroordeeld, maar hun wet schreef voor dat de uitvoering niet op dezelfde dag mocht plaatsvinden. En met het Paasfeest voor de deur wilden ze geen uitstel accepteren. Dus proberen ze Pilatus voor hun karretje te spannen. Ze brengen allerlei beschuldigingen tegen Jezus in, maar dat zijn zaken waar Pilatus eigenlijk geen boodschap aan heeft. Hij moet recht spreken volgens de Romeinse regels en als hij die hanteert kan hij geen grond vinden waarop een veroordeling kan plaatsvinden. Ook zijn vrouw stuurt hem tijdens de rechtzitting nog een bericht: “Bemoei je niet met deze Rechtvaardige”. Volgens buiten-bijbelse bronnen droeg deze Claudia Procula, een kleindochter van keizer Augustus, het Joodse geloof een warm hart toe. Zij had veel over Jezus gehoord van haar kamenier uit Fenicië die in het Evangelie van het Koninkrijk geloofde. Zij moet wel zeer begaan zijn geweest met Jezus om haar man tijdens de uitoefening van zijn werk een dergelijke boodschap te sturen. Maar Pilatus is bang voor zijn status en vreest ook voor een opstand. Hij laat zich door niets en niemand iets gezeggen. Hij probeert het nog met het voorleggen van de keuze: Jezus of Barabbas? Maar het volk schreeuwt zich naar de eigen ondergang.

En wat doen wij? Kiezen wij ook voor de dood? Of toch het leven? En dan het Leven met Jezus? Er is nog tijd. Ook Claudia Procula benutte haar aardse leven voor het maken van de juiste keuze, namelijk voor de Rechtvaardige. Voor Hem, die ook voor u, jou en mij zijn leven gaf.

Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot!
Wie kiest, o verdwaasde, voor ’t leven de dood?

Ad de Waard