De zomer is nabij

‘Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is’. (Matteüs 24: 32)

Wanneer vandaag het Kerkblad verschijnt is het 21 juni en start volgens de (astronomische) kalender de zomer. In Nederland is dat om exact 17.54 uur, wanneer de zon op z’n hoogst staat boven het aardoppervlak. De meteorologische zomer is al begonnen op 1 juni jl. De zomervakantie van vele gemeenteleden laat nog een aantal weken op zich wachten, maar de dagen worden vanaf vandaag toch echt al weer korter…

De zomer is één van de vier jaargetijden, ingesteld door de Heere Zelf. In Genesis 8: 22 kunnen we dat lezen, nadat de aarde na de zondvloed weer is drooggevallen, en God heeft beloofd dat Hij de aardbodem niet meer zal vervloeken, dat wil zeggen: zal vernietigen, om de zonde van de mens. Pure genade van de kant van de Heere, die door Noach een verbond met alle mensen aangaat, wetende dat ‘de gedachtespinsels van de mens slecht zijn’, aldus het 21e vers uit Genesis 8.

Juist doordat de Heere de jaargetijden heeft ingesteld en we de natuur in de lente zien uitspruiten, in de zomer vruchten zien voortbrengen, in de herfst de bladeren weer zien afsterven en in de winter de bomen en planten kaal zijn, maar desondanks er op vertrouwen dat in de nieuwe lente na de winter, de natuur opnieuw zal uitspruiten. En dit puur en alleen door de voorzienigheid van onze God en Vader. Geen mens kan hier iets aan veranderen. De Heere heeft niet alleen alle mensen, dieren en planten geschapen, maar onderhoudt deze ook dag en nacht, alle seizoenen door.

Misschien kijkt u ook uit naar de zomer. We hebben al een aantal mooie dagen gehad, en ook deze week was het weer warm, maar wie geniet er niet van een mooie zomer met stabiel weer? Desondanks kunnen we ook last hebben van de zomer. Wanneer we denken aan die extreem hete dagen vorige jaar of in eerdere hittegolven, waarin met name de ouderen onder ons zuchten onder de hitte. We kunnen het op zulke dagen wel eens ‘verzuchten’, en dan al mopperend koelere dagen wensen. Bedenk echter dat ook temperaturen boven de 30 graden Celsius worden gegeven door de Heere!

De zomer is over het algemeen niet alleen een tijd van mooi en warm weer, maar vaak ook van rust. Na een druk (winter-)seizoen hebben de meesten van ons enige weken vakantie, en trekken er straks weer op uit. Even geen stress van ons dagelijks werk, (meer) tijd voor ons gezin, en genieten van de natuur aan zee, in het bos of in de bergen. Ook in het kerkenwerk kijken we na een heel lang seizoen halsreikend uit naar een tijd van rust. Dat mag en kan ook, en ook een dergelijke tijd van rust is een geschenk van onze goede God. Ook wanneer je in meer of mindere mate de mogelijkheden hebt om op vakantie te gaan. Vergeet daarbij dan ook niet aan de mensen om je heen te denken die niet in de gelegenheid zijn om op vakantie te gaan: omdat ze oud of ziek zijn, of omdat ze gewoonweg niet de financiële middelen hebben!

De Heere Jezus leert zijn discipelen aan de hand van een korte gelijkenis over de vijgenboom dat de zomer nabij is. Hij doelt dan natuurlijk niet op de natuurlijke zomer, die zoals Hij vertelt in aantocht is door te kijken naar de vijgenboom met zijn nieuwe takken en bladeren, maar op de dag van Zijn wederkomst. In hoofdstuk 24 van Matteüs wijst Hij Zijn leerlingen op de tekenen van het eind der tijden, op de laatste dag waarin Hij zal terugkomen naar deze aarde om de levenden en de doden te oordelen, en om Zijn bruidsgemeente op te halen.

Christus roept in hetzelfde hoofdstuk echter op tot waakzaamheid! Ondanks dat we aan de tekenen van de tijd kunnen zien dat Zijn wederkomst nabij is, weten we niet de dag en het uur wanneer onze Heere zal terugkomen. Maar dat ontslaat ons niet van de plicht om waakzaam te zijn en te blijven. Vandaar ook de oproep om te kijken naar de vijgenboom: daaraan zien we immers dat de zomer nabij is!

Komende zondag zal de tafel des Heeren weer staan aangericht. Het Heilig Avondmaal is door Christus Zelf ingesteld. We hebben Zijn opdracht om de dood van Christus te gedenken totdat Hij terugkomt. We gedenken daarmee enerzijds dat Hij voor onze zonden is gestorven, maar anderzijds is het ook een belofte van Zijn kant: met iedere viering van het Heilig Avondmaal komt Zijn wederkomst dichterbij. De zomer is nabij!

Een goede Avondmaalszondag toegewenst!

A.J. ’t Jong, scriba wijkgemeente 3