‘Ga dus op weg …’

Matteüs 28: 19 en 20

De uitzending van de leerlingen. Ook wij mogen, als leerling van Jezus, op pad gaan, want Jezus zegt (vers 20): ‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’. Heel bemoedigend en we hebben Hem hard nodig bij onze navolging. Daar gaan we dan, in ons leven van elke dag, invulling geven aan discipelschap. Nu eens bekeken vanuit een ander perspectief. Leerling zijn, of anders, leerling worden van Jezus. Hij wil je transformeren naar een mens zoals God je bedoeld heeft. Door met Jezus te wandelen laat je je hart, je houding veranderen. Hij is de beste leraar die er is. Jezus neemt zijn leerlingen mee op een avontuurlijke (levens)reis. Voortdurend je comfortzone verlaten is spannend en daar zijn we meestal niet zo blij mee. We kiezen zoveel mogelijk voor een bekend patroon, veilig en zeker. Jezus zegt ons op reis te gaan zonder sandalen, reiszak en geld. Op blote voeten maak je bewuster en beter contact met je omgeving door je blik naar buiten te richten en met volle aandacht en voorzichtigheid contact te zoeken, bij elke stap die je zet. Hij doet het ons ook voor. Elkaar de voeten wassen en daardoor contact te maken met vieze, vermoeide, misvormde, door het leven getekende (voeten van) mensen. Dit verandert je houding letterlijk en figuurlijk, je onderlinge relatie verandert. Door anderen te helpen verander je zelf en word jij geholpen, want de ander helpt jou minstens zoveel. Aangeraakt worden, door anderen aan te raken, zieken, mensen met andere ideeën, ander geloof, een andere achtergrond, hogere of lagere status. Aangeraakt, gevormd, verrast en veranderd te worden door hen.

Jezus leert je contact te leggen met vreemden, praatjes met mensen die niet bij ‘de groep’ horen, grenzen over gaan en jezelf besmetten door contact met anderen.

In deze tijd wel een sprekende uitdrukking ‘besmetten’. De Here God bij iedere ontmoeting vragen of Hij ons in die ontmoeting wil verrassen. Wees bewust bij iedere stap die je gaat, elke plek waar je komt en elke situatie, dat Jezus je leraar wil zijn en vertrouw op de aanwezigheid van Gods Geest. Heb aandacht voor de mensen om je heen.

Help jezelf door de ander te helpen. Juist als dat niet zo prettig voelt. Heb het lef om een praatje te maken met mensen die vreemden voor je zijn. Wees gastvrij om anderen in je huis en in je leven toe te laten. Jezus leert je elke dag en elk moment van de dag niet met jezelf bezig te zijn maar met de ander, gericht op de ander. Zo doende, ga je steeds meer op Jezus lijken, zonder met jezelf bezig te zijn. Je wordt als Hij, zachtmoedig en nederig van hart. De karaktertypering van een leerling, van een discipel. Doe je schoenen uit als je Hem wilt volgen, want waar wij met Hem gaan daar wordt elke plek van deze stoffige aarde, heilige grond.