Het gesprek van de dag

“Want het woord van de Heer heeft zich vanuit uw gemeente niet alleen in Macedonië en Achaje verspreid, uw geloof in God vindt ook weerklank buiten die gebieden. Wij hoeven daarover niets te vertellen; iedereen praat erover hoe wij door u zijn ontvangen en hoe u zich van de afgoden hebt afgewend om u tot God te keren – om hem, de levende en ware God, te dienen en om zijn Zoon te verwachten uit de hemel: Jezus, die hij uit de dood heeft doen opstaan en die ons zal redden van het komende oordeel.” 
(1 Tessalonicenzen 1: 8 en 9)

Er zijn van die gespreksonderwerpen waar iedereen over praat: bij de bakker en op twitter. Sport en politiek. En natuurlijk het weer. Maar wanneer wordt er nu over het geloof van de gemeenteleden van Hervormd Sliedrecht (wijk 1 tot en met 4) gesproken? Bij de bakker is het volgens mij nog geen topic!

In de omgeving van Tessalonica is het gesprek van de dag het geloof van de gemeente, die in die stad was ontstaan. De apostel Paulus heeft het Evangelie in deze plaats gebracht, niet alleen met woorden, maar ook door de overweldigende kracht van de Heilige Geest. Er zijn bijzondere wonderen en tekenen geweest. Vooral is er een bijzondere bevrijding geweest, waarover we kunnen lezen in Handelingen 17. Een grote menigte mensen komt tot geloof. In Tessalonica ontvangen ze het Evangelie met de blijdschap en de vreugde van de Heilige Geest.

Dat verspreidt zich. Het is als een echo. De verkondiging van het evangelie vindt weerklank. Het nieuws, dat er een actieve en levende gemeente in Tessalonica is ontstaan, gaat als een lopend vuurtje door de hele provincie.

Het geheim van de uitstraling, die de gemeente van Tessalonica heeft, ligt in de bekering. De gemeenteleden hebben zich bekeerd, afgekeerd van de afgoden. Zij breken met de afgoden. Zij gaan radicaal met hun rug naar de afgoden toe staan. En zij hebben zich gekeerd naar de levende en ware God. En ze hebben zich gekeerd tot Jezus Christus, om Hem te verwachten vanuit de hemel. Ze noemen hun gebouw niet alleen ‘Maranatha’, maar roepen ‘Maranatha’ – Heer Jezus, kom spoedig! Daardoor heeft deze gemeente een uitstraling gekregen in de buurt en in de wijde omgeving.

Nu kennen wij geen godenbeelden, maar ook voor ons geldt dat er machten zijn, waar we onze tijd en aandacht aan opofferen. Soms neemt het ons hele leven in beslag. Wat een afgod is, is heel persoonlijk. Het kan de macht van sport, muziek, seks en hebzucht zijn. Ook voor ons geldt dat de tekst ons uitnodigt om met onze rug naar de afgoden te staan en met ons gezicht naar Jezus Christus, om Hem te verwachten. Hij komt om te redden van het oordeel. Hij is de levende Heer, die leeft tot in eeuwigheid!

Laat het gerust een ‘topic’ worden op het marktplein, zodat er over wordt gesproken: ‘die mensen van Hervormd Sliedrecht hébben iets: de wereldse machten hebben hen niet in de greep, want ze kijken verwachtingsvol uit naar de komst van hun Heiland!’

De wereld gaat voorbij,
vast staat uw heerschappij,
halleluja!
Getrouwe Heer,
vertoef niet meer,
kom Jezus, ja kom haastig Heer.

J.W. Sparreboom