Ik ben die Ik ben

‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God.

Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt’ (Jesaja 41: 10).

Vorige week werden we opgeschrikt door het bericht van een onverwacht overlijden. Tijdens zijn vakantie op Kreta is Gideon van Buuren door een verkeersongeluk om het leven gekomen. Hij was pas 19 jaar. Er ging een schok door de gemeente. Zo’n bericht is zo onverwacht en zo ongeloofwaardig. En toch is het werkelijkheid. Wat moet je in zo’n situatie zeggen? Tegen de familie? Tegen elkaar? Zijn er ook woorden voor? We voelen aan dat we beter zwijgen kunnen. En we zoeken elkaar op. Om verdriet te delen. Zoals deze week in de Oranje-Nassauschool en er is ook een stilteplek in de Handpalm ingericht. Wel 300 jongeren deelden hun verslagenheid en verdriet. En hielden elkaar vast. Woorden schieten dan te kort. Waarmee kunnen bedroefden getroost worden? Dat kan alleen met het Woord van onze God. Zo’n troostwoord staat hierboven. Te midden van een groot verlies en diep verdriet: wees niet bevreesd. Wees niet verschrikt. Juist dan als je zo bang bent en zo’n geweldige schrik kreeg. Kun je dan zoiets zeggen? Dat kan alleen God zo zeggen. Want als Hij spreekt, is het er ook. Dan worden vrees en schrik weggesproken en weggenomen. Dan komt er rust in God. Te midden van het verlies en verdriet wat er is. Want de Heere spreekt immers als Machthebbende. ‘Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naad’ren van de dood, volkomen uitkomst geven’ (Psalm 68: 10).

En de grond van die uitkomst ligt in Zijn Naam. In Zijn openbaring: Ik ben met u.

Dat is de Naam Immanuel. Dat is de naam van Jezus.

                              Ik ben die Ik ben is uw eeuwige naam

                              Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan

                              Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

                              Uw naam is ‘Ik ben’  en ‘Ik zal er zijn’.

Mensenhulp en mensenwoorden schieten te kort en verklinken. Woorden met de beste bedoelingen gesproken. Maar waar komt mijn hulp vandaan? Wie doet mij veilig gaan? Mijn hulp is van de HEERE (Psalm 121). Ik ben uw God. En als Hij dat zegt, is Hij het ook. En dan weet Hij te sterken, te helpen en te ondersteunen. We zeggen dat vaak tegen anderen: ‘sterkte’. Maar we kunnen die kracht zelf niet geven. Alleen wensen. Maar als de Heer spreekt: ‘Ik sterk u’, dan doet Hij dat ook! Zo helpt Hij ook. En hulp is nodig. Zo beginnen we altijd onze eredienst: ‘Onze Hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft’. En groter dan de Helper is de nood toch niet? Ook ondersteun Ik u. Ja, ondersteuning is wel nodig, anders val je. Kun je het niet op de been houden. Maar de Heere ondersteunt. Dan is Hij dichtbij! Hoe Hij dat doet? Dat lezen we ook in deze tekst: dat doet Hij met Zijn rechterhand, die gerechtigheid werkt (of: de rechterhand van Zijn gerechtigheid). In Psalm 118 lezen we hiervan: ‘De rechterhand van de HEERE is hoogverheven, de rechterhand van de HEERE doet krachtige daden’ (Psalm 118: 16). Daar staat HEERE met hoofdletters: IK BEN DIE IK BEN. Waarvan een bekend lied van Sela zingt:

                              O Naam aller namen. Aan U alle eer

                              Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer

                              Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn

                              Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.