Intieme omgang

Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent (Psalm 27 vers 5)

Zomaar een berichtje in de krant. Het tentenkamp in Mali biedt onvoldoende bescherming aan de Nederlandse militairen. Om betere bescherming te bieden moeten in allerijl veilige containers worden aangevoerd. De beveiliging wordt opgeschaald: van tent naar container.
In psalm 27 lijkt David de andere kant op te redeneren. Eén ding verlangt hij: dicht bij God te zijn. En dan noemt hij vier plaatsen waar hij God kan vinden.
Hij wil wonen in het huis van de Heere, de liefelijkheid van de Heere aanschouwen en onderzoeken in de tempel, schuilen in Zijn hut en zich verbergen in het verborgene van Zijn tent. David denkt aan de plaatsen waar hij God kan vinden. Allereerst denkt hij daarbij aan de Tabernakel, de woning van God. De woning die met het volk meeging door de woestijn. Voor de Israëlieten de plaats waar God woonde en zichtbaar in de wolkkolom aanwezig was. David verlangt ernaar een tempel voor de Heere te mogen bouwen. Hij mocht de voorbereidingen treffen, maar het bouwen zou zijn zoon doen. David verlangde ernaar te kunnen schuilen in een hut, zoals een trekkershut in een berggebied bescherming biedt aan reizigers tijdens een sneeuwstorm of een onweersbui.
Maar als David denkt aan het vertrouwelijk omgaan met de Heere, zoals hij schrijft in psalm 25, dan denk hij niet aan een tabernakel en een majestueuze tempel of een hut. Dan komt bij hem het beeld boven van een tent. Een tent van een herdersvorst met meerdere ruimtes. Eén van die ruimtes was het verborgene. Dit was de ruimte waar alleen de vertrouwelingen van de herdersvorst mochten komen en waar vertrouwelijke gesprekken werden gevoerd. Daar was de intieme omgang met de gastheer.
David lijkt een opsomming te maken van groot naar klein. Maar in de opsomming gaat het veelmeer omhoog. Eén ding verlangde hij. Zoals het de rijke jongeling aan één ding ontbrak. Dus niet zomaar één ding. Maar het belangrijkste: het ding waar alles omdraait. Het ging hem om de intieme omgang met de Heere.

D.C. Blokland