Meditatie

‘En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe’ (Handelingen 2: 47b).

Gemeenteopbouw. Gemeentegroei. Dat zijn actuele begrippen binnen de gemeente vandaag. De ene gemeente is er meer mee bezig dan de andere. Hoe moeten we de gemeente opbouwen? Hoe komt er groei? Groei in kwalitatieve zin en groei inkwantitatieve zin. Groei in de diepte en groei in de breedte. Dat zijn zaken die voortdurend de aandacht blijven vragen en die ook verdienen. Wat dat betreft kunnen we in de leer bij de eerste christen-gemeente in Jeruzalem. Daar lezen we over het geheim van de groei van de gemeente. Waar komt die groei vandaan? Het antwoord in de tekst is simpel: die groei komt van de Heere vandaan! Die groei komt door het werk van de Geest van Pinksteren.

Dat stemt ons tot ootmoed. Wij kunnen die groei niet bewerken. Dat stemt ons ook tot dankbaarheid en tot ontspanning in ons bezig zijn in en voor de gemeente: de Heere doet het! De Geest doet het! Hoe vindt die groei dan plaats? Zitten ze daar in Jeruzalem maar met de armen over elkaar? Nou, dat kun je niet zeggen. Uit de voorafgaande verzen blijkt dat de gemeente van Jeruzalem bruist van de activiteiten. Men volhardt in de leer van de apostelen, men breekt het brood, men bidt en er is een vrijwillige gemeenschap van goederen. Al die menselijke activiteiten gebruikt de Geest!

Wat gebeurt er? Er worden mensen gered. ‘Wordt behouden van dit verkeerd geslacht!’ Wendt u af van de zonden van Israël, d.w.z. van uw eigen zonden. Met die woorden, met dat appel besloot Petrus zijn Pinksterpreek. En inderdaad, hier worden mensen behouden. Mensen wenden zich af van hun zonden, mensen bekeren zich. Op die manier werkt de Heere. Dagelijks voegt Hij aan de gemeente toe, die zalig worden. God blijft redden en voegt deze mensen als gered wordende toe aan de gemeente. Dagelijks. Dat is ook een woord om de vinger bij te leggen. Verbaasd en verwonderd. Jaloers ook op de gemeente van toen. Of moeten we het zo zeggen: Heimwee naar die tijd? Dat mogen we in onze tijd best wel eens hebben. Maar wel op de goede manier! De Pinkstergemeente in Jeruzalem heeft een geheim. Zij groeit dagelijks. Wat is dat geheim? Het werk van God. Ja, dat allereerst. Maar zij is ook een biddende gemeente. En een werkende gemeente. En zo een wervende gemeente. In dat opzicht is zij een lichtend voorbeeld voor de gemeente van alle tijden en plaatsen. Ook voor die van ons. Bidt ook zelf om de werking van de Geest van Pinksteren. In uw en jouw eigen leven. In het leven van anderen. De Heere is niet veranderd. Hij is Dezelfde gebleven. Dat geeft hoop. Hoop op nieuw leven in mijn doodse hart. In uw en jouw doodse hart. De Geest van Pinksteren!

ds. J.M. van Wijk