Ongewone krachten

En God deed ongewone krachten door de handen van Paulus – Handelingen 19:11
Overgenomen uit: “Van plaats tot plaats”

Over Paulus’ verblijf in Efeze is veel bekend. Dat komt waarschijnlijk door het feit dat hij maar liefst 2 jaar in deze stad heeft gewerkt. Dat was voor zijn doen uitzonderlijk lang. Velen hebben uit zijn mond het Woord van de Heere Jezus gehoord (vers 10).

Als Paulus Christus kon verkondigen, was hij in zijn element. Hij deed niet liever dan Jezus aanprijzen als de enige weg tot behoud. In Efeze bleef hiet niet bij de prediking. God gaf ook bijzondere tekenen van Zijn overwinningsmacht. Zieken werden genezen en boze geesten werden verdreven als mensen met kledingstukken van Paulus in aanraking kwamen.

Het zijn inderdaad ongewone krachten die op ons vreemd overkomen. Daarbij gaat het niet om sensatie, maar om een nadrukkelijk onderstreping van het Evangelie. Soms horen we nog van bijzondere tekenen die de Heere geeft. Bijvoorbeeld in het leven van vervolgde christen of in situaties waar het Evangelie voor het eerst komt. In het Koninkijk der hemelen is echter ook het ‘gewone’ ongewoon. Als jongeren tot geloof komen. Als bij ouderen de zekerheid krachtig doorbreektt, dat Christus voor hen gestorven is. Als buitenstaanders door de Geest worden getrokken of als een bepaalde zonde wordt overwonnen. Wie Gods bevrijdende macht in zijn eigen leven ervaart, weet hoe ‘ongewoon’ en wonderlijk dit werk is.

Ds. J.C. Schuurman