Rachabs belijdenis

‘En ze bond het rode koord aan het venster’ (Jozua 2: 21).

Nadat het volk Israël jarenlang door de woestijn heeft gezworven, staat het nu voor de grens van het beloofde land. Het beloofde land blijkt een dichtgetimmerde vesting. Jericho staat daarbij pars pro toto: als Jericho wordt ingenomen, ligt het land open. Nu komt het erop aan: zullen zij het wagen om de grens over te steken? Wanneer Jozua de verkenners op pad stuurt, komen zij als eerste aan in een bordeel. Ze worden gastvrij ontvangen door Rachab. Zonder omwegen en zonder opsmuk vertelt de Bijbel over haar werkzaamheden als prostituee. Hoe kan het dat de verkenners uitgerekend hier aankomen? Is dat er een teken van dat ze hun menselijke verlangens nastreven? Misschien is het beter te zeggen dat dit de leiding van God is, die uitgerekend in een bordeel laat zien hoe groot Zijn genade en trouw is. Rachab spreekt in de ontmoeting met de verkenners een indrukwekkende geloofsbelijdenis uit. Ze heeft gehoord over de wonderen die de God van Israël heeft verricht. Ze heeft gehoord van de redding uit Egypte en over de krachten die God in de woestijn heeft verricht. Zonder verdere catechese te hebben gevolgd belijdt zij vrijmoedig haar geloof: ‘Ik weet dat de HEER dit land aan jullie heeft gegeven.’ Terwijl er nog niets van te zien is, spreekt zij deze profetische woorden uit. Zij gelooft dat de levende God van Israël alle macht heeft in de hemel en op aarde. Misschien aarzel je wel om openbare geloofsbelijdenis te doen. Misschien schuif je het moment om belijdenis te doen al lange tijd voor je uit. Dan is het goed jezelf te spiegelen aan deze vrouw. Als Rachab haar geloofsvertrouwen uitspreekt, waarom zou jij het dan niet doen?!

Niet alleen belijdt zij met de mond haar geloofsvertrouwen, maar ook metterdaad getuigt zij. Zij kiest de kant van de verkenners door tegenover de koning van Jericho de soldaten op het verkeerde spoor te zetten. Rachab helpt de verkenners te ontsnappen en toont zo haar geloofsmoed. Niet voor niets zegt de apostel Jakobus over haar, dat zij rechtvaardig werd verklaard om wat zij deed. Uitgerekend Rachab wordt later genoemd in het geslachtsregister van Jezus. Wat is het troostvol en bemoedigend dat de HERE God haar naam opneemt in de rij van voorouders van Jezus. Zo laat de evangelist Matteüs zien, dat de Redder gekomen is voor zondaren. Zoals Rachab handelde vanuit haar geloof, zo worden wij uitgenodigd om dagelijks te handelen vanuit dit geloofsvertrouwen.

Rachab belijdt haar geloofsvertrouwen. Zij handelt er ook naar. En zij ontvangt een teken van haar redding: een rood – scharlaken – koord, dat zij uit het raam moet hangen. Zoals Rachab dit rode koord als teken voor haar redding krijgt, ontvangen ook wij een teken van ons behoud: het kruis waar Christus Zijn rode bloed gaf tot redding van ons leven. Aankomende zondag staat de Avondmaalstafel gereed. De rode wijn is een teken van Gods kloppende hart. Het brood dat wordt gebroken is een teken van Gods genade.

J.W. Sparreboom