‘Zie op het kruis van Christus’

Deze week een stukje uit het boek van J.C. Ryle: ‘Het hart van het christelijk geloof’.
In hoofdstuk 4 gaat hij in op de vraag: ‘Wat dunkt u van het kruis van Christus?’

Leeft u in de zonde?
Het maakt niet uit hoe klein of hoe verborgen die zonde is. Volgt u in de loop van deze wereld en verwaarloost u uw ziel? Ik smeek u dan te luisteren naar wat ik u vandaag te zeggen heb: ‘Zie op het kruis Christus’. Zie daar hoezeer Jezus u liefheeft. Zie daar wat Jezus geleden heeft om voor u een weg tot behoud te bereiden. Voor u hing daar dat lichaam aan het kruis. U bent het voor wie Jezus stierf en die Hij liefhad. Die liefde moet u doen versmelten. De gedachte aan het kruis moet u tot bekering leiden.
Dat dat vandaag nog mocht gebeuren. O, dat u toch direct kwam tot die Zaligmaker Die voor u stierf en Die gewillig is om te behouden. Kom toch. Leg uw hand op het kruis en ik weet dat Hij u niet zal uitwerpen. Kom en geloof in Hem Die aan het kruis stierf en u zult vandaag nog het eeuwige leven hebben. Hoe wilt u ontkomen als u op zo’n grote zaligheid geen acht geeft? Er zal vast niemand zo diep in de hel liggen als degenen die het kruis verachten.

Bent u een gelovige die in de put zit?
Wordt u hart neergedrukt omdat u gekweld wordt door ziekte, beproefd vanwege teleurstellingen, beladen met zorgen? Tot u zeg ik ook: ‘Zie op het kruis van Christus’. Bedenkt Wiens hand het is die u tuchtigt, die u de bittere beker aanreikt. Het is de hand van Hem Die werd gekruisigd. Het is dezelfde hand die uit liefde tot uw ziel aan het kruis was genageld. Die gedachte zou u moeten troosten en opbeuren. U moet uzelf voorhouden: ‘Een gekruisigde Zaligmaker zal nooit iets opleggen dat niet tot mijn zaligheid dient. Het moet dus zo zijn. Het moet zo goed zijn’.

Bent u een gelovige die heiliger wil leven?
Zit u te vast aan aardse dingen? Ook tegen u zeg ik: ‘Zie op het kruis van Christus’.
Zie het kruis, denk aan het kruis, mediteer over het kruis, en zie dan eens of het u lukt om uw belangstelling naar de wereld te doen uitgaan. Ik geloof dat nergens de heiligheid zo goed geleerd wordt als op Golgotha. Ik geloof niet dat u veel naar het kruis kunt kijken zonder dat u merkt dat uw wil geheiligd wordt en uw verlangens veel geestelijker worden. Als u kijkt naar de zon lijkt alles eromheen duister. Precies zó wordt, als u naar het kruis kijkt, de valse gloed van de wereld dof. Zo ontneemt het kruis, als het gezien wordt door het geloof, de zoete smaak van wereldse genoegens. Zie daarom elke dag standvastig op het kruis.

Bent u een gelovige die gaat sterven?
Weet u dat u van dit bed niet meer op zult staan?
Nadert voor u het plechtige uur, waarin lichaam en ziel voor enige tijd gescheiden zullen zijn en u een onbekende wereld zult binnengaan? O, kijk dan voortdurend op het kruis van Christus door geloof en u zult in vrede heengaan. Vestig uw oog niet op een handgemaakt kruisbeeld, maar op Jezus en Die gekruisigd. Hij zal u bevrijden van alle vrees. Ofschoon u wandelt door donkere plaatsen, Hij zal met u zijn. Hij zal u niet begeven en niet verlaten. Zet u tot het laatste toe onder de schaduw van het kruis en de vrucht ervan zal zoet zijn. Zoals een zendeling ooit zei: Er is maar één ding nodig op een sterfbed, en dat is dat je voelt dat je armen om het kruis van Christus geslagen zijn.

Ds. P.D. Teeuw