Commissie Hulp Roemenië

De commissie helpt 3 kerkelijke gemeenten in Roemenië: Micula, Lapusel en Zerindu Mic. Tenminste twee maal per jaar vertrekt een vrachtwagen met oplegger vol kleding, schoenen, linnengoed, speelgoed, etc.om de bevolking te helpen.Daarnaast wordt diaconale steun verleend aan gemeenteleden met ziektekosten etc. In de stad Oradea wordt bijgedragen in de kosten van de verzorging van hulpbehoevende ouderen die wonen in het bejaardenhuis Agnulli Dei. Nodig? Ontzorgen helpt!

Activiteiten in Sliedrecht: Kledinginzameling : Gebouw van de voedselbank Elzenhof 138. Maandelijks. U wordt verzocht alleen kleding aan te leveren op de tijdstippen zoals die zijn vermeld in het Kerkblad en hieronder.

2016 foto gebouw voedselbank Elzenhof 138

Jaarlijks wordt er een paasactie gehouden in het voorjaar en de kerstpost- en winterhulpactie in december. Bijdragen kunnen worden overgemaakt op
NL66 FVLB 0226 9971 62 ten name van Commissie hulp Roemenië.

Kleding inname (brengen) 2018, voor alle data geldt D.V.

Zaterdag 6 januari  Zaterdag 30 juni
 Zaterdag 3 februari  Zaterdag 8 september
 Zaterdag 3 maart  Zaterdag 6 oktober
 Zaterdag 7 april  Zaterdag 3 november
 Zaterdag 5 mei  Zaterdag 1 december
 Zaterdag 2 juni

Locatie Voedselbank: Elzenhof 138, Sliedrecht.
Van 10.00 – 11.30 uur.

Kleding pakken 2018

 Maandag 8 januari  Maandag 2 juli
 Maandag 5 februari  Maandag 10 september
 Maandag 5 maart  Maandag 8 oktober
 Maandag 9 april  Maandag 5 november
 Maandag 7 mei  Maandag 3 december
 Maandag 4 juni

Locatie Voedselbank: Elzenhof 138, Sliedrecht
We zullen van 9.00 – 11.30 uur aanwezig zijn, indien nodig.
Kleding brengen van 8.30 – 10.00 uur.

Stille actie voorafgaande aan Pasen 2018
U ontvangt t.z.t. informatie.

Boodschappen/kerstpostactie 2018
Zondag 9 december ontvangt u een folder. Zondag 16 december 2018 kunt bij de ingang van de kerk uw post al inleveren (gepast geld bijsluiten aub).

Ook kunt u uw wenskaarten inleveren post : woe 19 december, donderdag 20 december en zaterdag 22 december 2018 (Dienstgebouw Grote Kerk). Voor informatie zie t.z.t. het kerkblad en de website.

Taak Persoon Telefoonnumer
Voorzitter: dhr. D.M. van Mourik 0184 422248
Secretaris/Penningmeester: dhr. M. Militie 0184 633367
Coördinatie kleding: mw. E. Harrewijn 0184 416220
Commissielid mw. A. de Snoo 06 36382371
Commissielid dhr. R.J. van Eijk 0184 751151
Commissielid dhr. F.J. Dunsbergen 06 36541356